KOSZT zadania to ponad 7,5 mln zł (dotacja ponad 5 mln)
Zakres prac do końca 2018 roku.

Celem jest wzrost jakości oraz dostępności świadczonych specjalistycznych usług medycznych przez Szpital w ramach ratownictwa medycznego, przebudowa lądowiska śmigłowców wraz z przebudową drogi dojazdowej oraz płyty lądowiska, wymiana oświetlenia lądowiska oraz modernizacja w zakresie łączności w celu dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów. Modernizacja oddziału oraz lądowiska bezpośrednie przeniesie się na podniesienie jakości świadczonych usług medycznych.

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę i rozbudowę oddziału wraz z wiata dla karetek. Przewidywane roboty:
– Roboty budowlane: instalacje elektryczne, instalacje niskoprądowe, instalacje wodno – kanalizacyjne, instalacje ciepłownicze, instalacje wentylacji i klimatyzacji, instalacje gazów medycznych, winda
– Wyposażenie: meble specjalistyczne, lampy zabiegowe, most anastezjologiczny, kardiomonitory przenośne, defibrylator z kardiowerją i opcją stymulacji do przeprowadzania defibrylacji w trybie ręcznym, mechaniczny ratownik typu LUCAS, wózki leżące do transportu chorych, zestaw do szybkiego przetaczania płynów, aparat USG.
Mechaniczny ratownik typu LUCAS: System kompresji klatki piersiowej LUCAS® to w pełni elektryczne urządzenie, które w razie wystąpienia Nagłego Zatrzymania Krążenia służy do kompresji klatki piersiowej. Zasilany za pomocą baterii lub zewnętrznego źródła energii automatycznie wykonuje masaż serca zgodnie z wytycznymi  Europejskiej Rady Resuscytacji w celu przywrócenia naturalnego krążenia.

Powstaną:
Centralne stanowisko – System nadzoru kardiomonitorów: szybką transmisję danych między kardiomonitorami i centralą oraz między samymi kardiomonitorami, nadzór wszystkich monitorowanych parametrów ze wszystkich podłączonych do systemu kardiomonitorów możliwość zdalnego podglądu wszystkich kardiomonitorów wiele trybów monitorowania systemu,wydruk z dowolnego kardiomonitora uruchamiany z centrali lub ze stanowiska przyłóżkowego
Stanowisko do znieczulania ogólnego z monitorem pacjenta z analizą gazów anestetycznych; Aparat do znieczulania ogólnego z respiratorem anestetycznym AV-S, monitor stężenia tlenu w układzie anestetycznym z alarmem wartości granicznych; kardiomonitor (kompaktowy / modułowy; 7″”, 12.1″”, 14.1″”, 15″”, 17″”);moduł gazów anestetycznych (AA, CO2, N2O, paramagnetyczny czujnik tlenu); monitor zwiotczenia mięśni oraz głębokości znieczulenia / uśpienia; parownik środka wziewnego.