Kierownik Oddziału:

lek. med. Violetta Kowalewska – specjalista w dziedzinie medycyny ratunkowej

Z-ca Kierownika Oddziału:

lek. med. Ryszard Majcherek – specjalista w dziedzinie medycyny ratunkowej

Asystenci:

lek. med. Norbert Januszek
lek. med. Barbara Sterkowicz
lek. med. Barbara Baranowska
lek. med. Andrzej Michałek
lek. med. Dorota Stoga – Jakus
lek. med. Bogusław Bąk
lek. med. Michał Brzeski
lek. med. Anna Gwozd – Bogacz
dr n. med. Georges Kamtoh Tebug
lek. med. Jakub Knutelski
lek. med. Krystyna Merska – Dziuban
lek. med. Krzysztof Morydz
lek. med. Michał Pawluś
lek. med. Michał Piotrowicz
lek. med. Krzysztof Rembiasz
lek. med. Piotr Świtała
lek. med. Monika Zastawna
lek. med. Marcin Zawała
lek. med. Guido Libondi
oraz lekarze dyżurni

A.Broniec_m

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Anna Broniec – specjalista w dziedzinie organizacji i zarządzaniaKontakt z Oddziałem:

Strona internistyczna:   (14) 63-15-111 , (14) 63-15-732
Strona ortopedyczno – chirurgiczna:   (14) 63-15-638 , (14) 63-15-639
Pulpit / Rejestracja:   (14) 63-15-123 , (14) 63-15-613

Profil, specyfika Oddziału:

Wstępna stabilizacja pacjentów w stanie zagrożenia życia spowodowanym zarówno urazem jak i nagłymi schorzeniami chirurgicznymi, internistycznymi, neurologicznymi oraz toksykologicznymi. Ścisła współpraca z Oddziałami Szpitalnymi. Szpitalny Oddział Ratunkowy dysponuje karetką „T” do transportu między szpitalnego chorych (z SOR do innych Szpitali) oraz lądowiskiem dla śmigłowców lotniczego pogotowia ratunkowego.

Do działań SOR nie należy: kontrola po leczeniu, kontrola leczenia przewlekłego, zmian opatrunków, modyfikacja leczenia dotychczas stosowanego, zaopatrywanie starych urazów.

SOR nie zastępuje opieki całodobowej.