302018Maj
Jeszcze więcej Małopolan będzie wiedzieć jak „przechytrzyć raka”

Jeszcze więcej Małopolan będzie wiedzieć jak „przechytrzyć raka”

Szpital św. Łukasza w Tarnowie rozpoczyna realizację VI edycji programu edukacyjnego „Prozdrowotne oddziaływania edukacyjne na rzecz zmniejszenia umieralności na nowotwory w Małopolsce”. Celem projektu pod hasłem „przechytrzyć raka” jest zwiększenie liczby wcześnie wykrytych nowotworów poprzez wzrost czujności onkologicznej, poszerzenie wiedzy dotyczącej objawów chorób nowotworowych oraz spadek zachorowań na nowotwory złośliwe poprzez poprawę stylu życia.

W całej Małopolsce, wzorem lat poprzednich, odbędzie się 10 spotkań edukacyjnych w czasie których uczestnicy wezmą udział wykładach i dyskusji prowadzonej przez lekarza onkologa. Dla chętnych prowadzony są również kursy samobadania piersi na fantomach. W tym roku, dzięki zakupionym fantomom nauka będzie poszerzona o samobadanie jąder.

Programowi towarzyszy kampania medialna. Są to spoty radiowe i telewizyjne oraz audycje edukacyjne, które pojawiają się w radiu i telewizji. Mamy również specjalna stronę internetową z planem spotkań oraz przewodnikiem po najczęstszych objawach nowotworów (przechytrzycraka.lukasz.med.pl oraz www.profilaktykawmalopolsce.pl).

W ramach projektu działa również onkologiczny telefon zaufania – dzięki niemu każdy może liczyć na bezpłatną poradę lekarza onkologa.

W ciągu ostatnich edycji programu nasz zespół pokonał kilka tysięcy kilometrów, udało się przeszkolić blisko 4 tysiąca mieszkańców Małopolski w różnych wieku. Dzięki kampanii medialnej docieramy codziennie do kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców województwa.

Ponad 90% dotychczasowych uczestników dzięki prowadzonej ankiecie wyraziła zadowolenia z możliwości wzięcia udziału w spotkaniu, 3/4 osób przyznało, że ich wiedza onkologiczna została poszerzona. Prawie wszyscy ankietowani przyznali, że programy edukacyjne są potrzebne i podnoszą świadomość pacjentów.

Program „PROZDROWOTNE ODDZIAŁYWANIA EDUKACYJNE NA RZECZ ZMNIEJSZENIA UMIERALNOŚCI NA NOWOTWORY W MAŁOPOLSCE” realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

POSŁUCHAJ:
Dyrektor Szpitala Anna Czech

POSŁUCHAJ:
Lekarz Onkolog Maria Srebro – Stańczyk