22017Paź
Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego)

Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego)

W Szpitalu im. św. Łukasza została utworzona nowa komórka lecznicza – Zespół Leczenia Środowiskowego (ZLŚ), którego istotą jest objęcie opieką terapeutyczną osób pełnoletnich z zaburzeniami psychicznymi w ich własnym środowisku. Ta forma terapii adresowana jest do pacjentów z diagnozą psychozy, chorób afektywnych, zaburzeń psychicznych na podłożu organicznym oraz silnych zaburzeń lękowych, które ze względu na objawy choroby nie są w stanie skorzystać z opieki ambulatoryjnej, a ich stan nie wymaga hospitalizacji.

Do ZLŚ zgłoszenia może dokonać:
…..
– sam Pacjent
…..
– rodzina Pacjenta
…..
– pracownik opieki społecznej
…..
– lekarz prowadzący z Poradni Zdrowia Psychicznego (lub z innej instytucji opieki zdrowotnej)

…………….Zależnie od etapu leczenia i stanu zdrowia Pacjenta leczenie środowiskowe realizowane jest w siedzibie  ZLŚ  lub w trybie wizyt domowych, w ramach których oferowana jest diagnostyka psychiatryczna i psychologiczna, leczenie farmakologiczne i psychoterapeutyczne, niezbędne badania kontrolne oraz konsultacje w oparciu o bazę diagnostyczną.

Kontakt:

Siedziba Zespołu Leczenia Środowiskowego znajduje się na parterze w budynku Ośrodka Zdrowia Psychicznego.

Wizytę można zgłaszać pod nr tel: (14) 63-15-128 od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 14:00

Więcej informacji