W Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie od marca 2006 r. do 31 stycznia 2011 obowiązywał System Zarządzania Jakością. Od 1 lutego 2011 r. obowiązuje w placówceZintegrowany System Zarządzania, który zawiera:

 • system zarządzania jakością (ISO 9001:2008)
 • system zarządzania BHP (PN-N 18001:2004)

Zagadnienia dotyczące w/w zostały zawarte w dokumentacji systemowej Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie. Obecnie placówka przygotowuje się do wdrożenia standardów akredytacyjnych.

Norma ISO 9001 wymaga, by w postaci procedur udokumentować następujące obszary:

 • nadzór nad dokumentacją
 • nadzór nad zapisami
 • audit wewnętrzny
 • nadzór nad wyrobem niezgodnym
 • działania korygujące lub działania zapobiegawcze 

Norma PN-N 18001 wymaga, by w postaci procedur udokumentować następujące obszary: 

 • identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego 
 • postępowanie przy znaczących zagrożeniach
 • >identyfikacja, reagowanie i zapobieganie sytuacjom awaryjnym
 • wypadki przy pracy, choroby zawodowe i zdarzenia potencjalnie wypadkowe 
 • zasady postępowania podwykonawcy na terenie szpitala 
 • zarządzanie przepisami prawa 
 • planowanie, realizacja i ocena skuteczności szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych 
 • komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna 
 • monitorowanie i pomiary 
 • audit wewnętrzny 
 • nadzór nad wyrobem niezgodnym
 • działania korygujące lub działania zapobiegawcze

Polityka zintegrowanego systemu zarządzaniajest najważniejszym dokumentem systemu zarządzania. Jest to część strategii organizacji, która dotyczy działania, rozwoju i doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania. Zawiera ona deklaracje kierownictwa dotyczące stosowania wymagań norm, prowadzenia ciągłego doskonalenia, przeznaczenia niezbędnych dla rozwoju systemu zasobów, identyfikacji oraz spełniania potrzeb i oczekiwań klientów (pacjentów, personelu i innych interesariuszy szpitala) oraz cele postawione przez systemem.

Księga zintegrowanego systemu zarządzania Szpitala Wojewódzkiego to dokument, w którym określono sposób spełnienia wymagań norm:

 • ISO 9001:2008 – Systemy zarządzania jakością. Wymagania. 
 • PN-N- 18001:2004 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania.

Księga zintegrowanego systemu zarządzania ma do spełnienia szereg zadań:

 • opisanie systemu zarządzania jakością i BHP
 • zawiera politykę zintegrowanego systemu zarządzania i odniesienie do procedur systemowych,
 • określa, jaka norma jest stosowana oraz jakie są wyłączenia,
 • wyjaśnia jak zostaną spełnione wymagania,
 • dowodzi udokumentowania systemu,
 • pomaga w nadzorze działań związanych z jakością i bezpieczeństwem,
 • stanowi podręcznik do nauki dla pracowników w zakresie wymagań jakości i BHP,
 • stanowi przewodnik po systemie,
 • jest rozwiniętą i szczegółową definicją jakości i bezpieczeństwa firmy,
 • wykazuje, że zintegrowany system zarządzania spełnia wymagania.