Anna-Czech_m

Dyrektor

Anna Czech

tel.: (14) 63-15-605 (sekretariat) , fax: (14) 62-12-581
e-mail: sekretariat@lukasz.med.pl ; hospital@lukasz.med.pl


Stanisław-Lata_m

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

dr n. med. Stanisław Łata

tel.: (14) 63-15-605 (sekretariat) , fax: (14) 62-12-581
e-mail: hospital@lukasz.med.pl


Zdzislaw-Wolak_m

Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa – Naczelny Pielęgniarz

Zdzisław Wolak

tel. (14) 63-15-461
e-mail: hospital@lukasz.med.pl


Stanislaw-Urbanski_m

Główny Księgowy

Stanisław Urbański

tel.: (14) 63-15-241
e-mail: surbanski@lukasz.med.pl