Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia
20151120101757

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie spełnił wymagania akredytacyjne Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia i otrzymał certyfikat jakości. Jego uroczyste wręczenie odbyło się Tarnowskim Teatrze. Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia uzyskują wyłącznie szpitale stosujące najwyższe standardy profesjonalne i etyczne. Szpital poddał się ocenie zewnętrznej prowadzonej w oparciu o wymogi standardów akredytacyjnych. Obowiązują na każdym…

Diament Forbes 2012
20150829124113

„Diament Forbes 2012” w kategorii firm o przychodach 50 – 250 mln złotych w województwie małopolskim. Placówka nagrodzona została Diamentem Forbesa za „dynamiczne zwiększenie wartości w ciągu dwóch lat”. Eksperci Forbesa zwrócili również uwagę na wysoką bieżącą płynność finansową Szpitala, niezaleganie z płatnościami, terminowe regulowanie zobowiązań, a także na wysoką rentowność.

Certyfikat ISO 9001:2008
20150829124030

Certyfikat ISO 9001:2008 za „Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji w oddziałach szpitalnych i poradniach specjalistycznych”

Certyfikat PN-N-18001:2004
20150829121226

Certyfikat PN-N-18001:2004 za „Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji w oddziałach szpitalnych i poradniach specjalistycznych”

Sprawdź również Certyfikaty i Zaświadczenia, które posiada szpitalny Dział Diagnostyki Laboratoryjnej.