212018Paź
Szpital św. Łukasza w Tarnowie niesie pomoc od 25 lat

Szpital św. Łukasza w Tarnowie niesie pomoc od 25 lat

To największa placówka medyczna we wschodniej Małopolsce. Szpital przyjmuje głównie pacjentów z Tarnowa, a także z powiatów: tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego, z części powiatu bocheńskiego oraz z terenów przygranicznych należących obecnie do Podkarpacia.

Od początku istnienia placówki hospitalizowano tutaj 4 mln pacjentów, przyprowadzono 250 tys. operacji i zabiegów, a na tutejszej porodówce, przyszło na świat ponad 30 tys. dzieci.

Nasz szpital od 25 lat pomaga w powrocie do zdrowia wielu tysiącom pacjentów. Jest jedną z najważniejszych placówek służby zdrowia w regionie, która z każdym rokiem podnosi standard oferowanych świadczeń. Jest to zasługa przede wszystkim doskonałego personelu medycznego, ale również środków unijnych oraz tych przekazywanych z budżetu województwa. Dotacje te pozwalają nam modernizować placówkę, otwierać nowe pracownie czy wyposażać w najwyższej jakości sprzęt. Warto tu wspomnieć chociażby o przeprowadzonym w ubiegłym roku kompleksowym remoncie tutejszego oddziału ginekologiczno-położniczego czy otwartej w zeszłym miesiącu nowej pracowni angiokardiografii – mówił w czasie Gali Jubileuszowej wicemarszałek Stanisław Sorys.

Zarządzanie szpitalem to skomplikowany proces, w którym trzeba godzić różne interesy. Podejmując trudne niekiedy decyzje o kierunku rozwoju naszej placówki, staraliśmy się zawsze kierować potrzebami mieszkańców Tarnowa i regionu Tarnowskiego – mówiła dyrektor szpitala Anna Czech.

W życiu każdej większej społeczności szpital odgrywa rolę szczególną. Dzieją się w nim sprawy bolesne i radosne. Bywa miejscem cierpienia, ale też miejscem nadziei. Dla nas – lekarzy i całego personelu – to wielka odpowiedzialność. Bierzemy na siebie jej ludzki wymiar. Ćwierć wieku to dobra perspektywa do zastanowienia się nad historią naszej placówki i wyrażenie wdzięczności wdzięczności i uznania dla wszystkich, którzy mieli w tej historii udział – kontynuowała Anna Czech.

Oprócz 24 oddziałów, z których połowa ma charakter zabiegowy, szpital prowadzi 25 specjalistycznych poradni konsultacyjnych. Z kolei ze szpitalnego oddziału ratunkowego korzysta rocznie ok. 45 tys. pacjentów.

Podczas uroczystej gali, która odbyła się w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, około 100 pracowników otrzymało odznaczenia prezydenckie, ministerialne oraz te przyznawane przez samą placówkę. Warto dodać, że w czasie uroczystości szpital otrzymał, oficjalnie zdobyty kilka dni wcześniej, Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia.

Szpital św. Łukasza obecnie dysponuje ponad 700 łóżkami i powierzchnią przekraczającą 71 000 m2.

ZOBACZ GALERIĘ