42017Wrz
Święty Łukasz piątym szpitalem w Polsce, który posiada IVUS HD

Święty Łukasz piątym szpitalem w Polsce, który posiada IVUS HD

Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa (IVUS HD) jest badaniem pozwalającym na dokładną ocenę tętnic wieńcowych przy pomocy fal ultradźwiękowych. Mała sonda emitująca te fale jest wprowadzana do wnętrza tętnic w czasie cewnikowania serca – koronarografii.

Uzyskany obraz pozwala na oszacowanie zmian we wnętrzu naczyń serca, ułatwiając lekarzom podjęcie decyzji o leczeniu tętnic wieńcowych oraz umożliwia kontrolę interwencji.

IVUS HD ocenia wnętrze oraz ściany tętnic wieńcowych za pomocą fal ultradźwiękowych emitowanych przez mikrosondę wprowadzoną do tętnic. Mechanizm jego działania jest podobny do radaru: sonda wysyła fale dźwiękowe, które po odbiciu od wnętrza tętnicy powracają. Dzięki komputerowej analizie odebranych ultradźwięków lekarz otrzymuje obraz przekroju tętnicy wieńcowej.

W wyniku użycia sondy otrzymujemy obraz o jakości Tomografii Komputerowej, czyli bardzo wysokiej rozdzielczości, co jest niezwykle istotne jeśli chodzi o diagnostykę i podjęcie najbardziej optymalnej decyzji dotyczącej metody leczenia – mówi Mariusz Kret z Pracowni Angiografii Szpitala Świętego Łukasza w Tarnowie – Co ważne badanie USG wewnątrznaczyniowe jest procedurą refundowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia, czego nie ma w przypadku Tomografii Komputerowej naczyń. To także metoda dużo bezpieczniejsza niż Tomografia Komputerowa, zarówno dla pacjenta, jak i operatora, nie ma ryzyka naświetlenia, czy napromieniowania.

Oprócz tarnowskie szpitala urządzenie IVUS HD posiadają jeszcze ośrodki w Katowicach, Zabrzu, Wałbrzychu i Łodzi.

IVUS HD to obecnie najnowocześniejsze urządzenie na świecie badające od wewnątrz naczynia krwionośne.