Szkoła przyszpitalna działa od 1 XII 1969r. W jej skład wchodzą: Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta Chmielowskiego z oddziałem przedszkolnym i Specjalne Gimnazjum przy Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza. Od 1993r. jej siedzibę stanowi nowy szpital – I p. przy oddz. chirurgii dziecięcej. Zajęcia odbywają się w przedszkolu, w zespołach łączonych kl. I-III i IV-VI oraz kl. I-III gim. na oddziale dziecięcym i chirurgii dziecięcej oraz na otolaryngologii, okulistyce, ortopedii, rehabilitacji. Pracę pedagogiczną prowadzi się przy łóżku chorego, w salach dziennego pobytu i w szkolnej sali komputerowej. Zajęcia odbywają się bez dzwonków i mają łagodzić przeżycia traumatyczne dzieci. Czas i forma nauczania zależą od stanu zdrowia dziecka i wskazań lekarskich. Nauczyciele tworzą atmosferę, która pomaga dzieciom w adaptacji do warunków szpitalnych i daje im szansę zapomnienia o problemach zdrowotnych i zabiegach. Zajęcia dydaktyczne zapewniają ciągłość edukacji uczniów i umożliwiają im eliminowanie braków związanych z nieobecnością w szkołach. Ich praca jest oceniana a oceny przekazywane do szkół macierzystych. Prowadzone na podstawie autorskich programów wychowawczych, profilaktycznych oraz muzykoterapii, arteterapii i biblioterapii zajęcia terapeutyczne wspomagają służbę zdrowia w procesie leczenia oraz rodziców w realizowaniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej.

Kontakt:

Zespół Specjalnych Szkół Przyszpitalnych
33-100 Tarnów ul. Lwowska 178 a
tel. 14 631 54 23
e-mail zssp@lukasz.med.pl
www.zssp.republika.pl