Szkoła przyszpitalna działa od 1 XII 1969 r. W jej skład wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna im. św. Brata Alberta Chmielowskiego i Przedszkole Specjalne.

Od 1993 r. jej siedzibę stanowi nowy szpital – parter budynku G I, obok biblioteki szpitalnej. Zajęcia odbywają się w przedszkolu, w zespołach łączonych kl. I-III i IV-VII oraz kl. II-III gim. Na oddziale dziecięcym i chirurgii dziecięcej oraz na otolaryngologii, okulistyce, ortopedii, rehabilitacji. Pracę pedagogiczną prowadzi się przy łóżku chorego oraz w salach dziennego pobytu. Zajęcia odbywają się bez dzwonków i mają łagodzić przeżycia traumatyczne dzieci. Czas i forma nauczania zależą od stanu zdrowia dziecka i wskazań lekarskich. Nauczyciele tworzą atmosferę, która pomaga dzieciom w adaptacji do warunków szpitalnych i daje im szansę zapomnienia o problemach zdrowotnych i zabiegach. Zajęcia dydaktyczne zapewniają ciągłość edukacji uczniów i umożliwiają im eliminowanie braków związanych z nieobecnością w szkołach. Ich praca jest oceniana a oceny przekazywane do szkół macierzystych. Prowadzone na podstawie autorskich programów wychowawczych, profilaktycznych oraz muzykoterapii, arteterapii i biblioterapii zajęcia terapeutyczne wspomagają służbę zdrowia w procesie leczenia oraz rodziców w realizowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

Kontakt:

Zespół Specjalnych Szkół Przyszpitalnych
33-100 Tarnów ul. Lwowska 178 a
tel. 14 631 54 23
e-mail zssp@lukasz.med.pl
www.zssp.republika.pl