Szkoła Rodzenia przy Oddziale Ginekologiczno – Położniczym Szpitala Wojewódzkiego im.św. Łukasza w Tarnowie.

Szkoła Rodzenia funkcjonuje od 1996 roku. Do tej pory przygotowała do porodu, połogu i pielęgnacji noworodka około 1000 par oczekujących narodzin swojego dziecka. Uczestnikom naszej Szkoły oferujemy profesjonalną opiekę: zajęcia prowadzone są przez położne – specjalistki pielęgniarstwa położniczego, posiadające również przygotowanie pedagogiczne oraz lekarza pediatrę – specjalistę w dziedzinie neonatologii
Nadrzędnym celem programowym naszej Szkoły jest kształtowanie nowego modelu przeżywania rodzicielstwa poprzez oddziaływanie słowem, dotykiem, muzykoterapią i wizualizacją oraz „oswajaniem” miejsca porodu poprzez bezpośredni kontakt z personelem położniczym i topografią bloku porodowego (zwiedzanie oddziału).
W programie kursu poruszane są tematy związane z ciążą, okresem okołoporodowym, laktacją, umacnianiem więzi rodzicielskiej oraz opieką nad noworodkiem przekazywane w formie prelekcji, pogadanek, filmów instruktażowych, prezentacji multimedialnych i warsztatów. Uczestnicy rozpoczynając kurs otrzymują szczegółowy harmonogram zajęć, materiały szkoleniowe, stanowiące uzupełnienie i podsumowanie przekazanych treści, a na zakończenie pamiątkowy certyfikat oraz bezpłatne pakiety do pielęgnacji noworodka.
Kurs w naszej Szkole jest BEZPŁATNY i trwa 7-8 tygodni tj. 15-16 spotkań,

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze, telefoniczne zgłoszenie udziału w kursie pod numerem:14 6315798- dni powszednie 7:00-14:30

Kursy odbywają się rotacyjnie. Czas trwania – 8 tygodni. Udział w kursie jest bezpłatny.

Rozkład zajęć:

wtorek 17.00-18.00 wykład
18.00-19.00 ćwiczenia
czwartek 18.00-19.00 ćwiczenia

Wykłady odbywają się w sali na parterze – wejście w korytarzu prowadzącym do Zakładu Radioterapii z Oddziałem Radioterapii.

Panie, które chcą wziąć udział w zajęciach proszone są o przyniesienie zaświadczenia od lekarza, że mogą uczestniczyć w ćwiczeniach oddechowych.

Zapisy:

tel. (14) 631-57-98 lub 696 372 722