Szkoła Rodzenia przy Oddziale Ginekologiczno – Położniczym Szpitala Wojewódzkiego im.św. Łukasza w Tarnowie.

Kursy odbywają się rotacyjnie. Czas trwania – 8 tygodni. Udział w kursie jest bezpłatny.
 

Rozkład zajęć:

wtorek 17.00-18.00 wykład
18.00-19.00 ćwiczenia
czwartek 18.00-19.00 ćwiczenia

 
Wykłady odbywają się w sali na parterze – wejście w korytarzu prowadzącym do Zakładu Radioterapii z Oddziałem Radioterapii.

Panie, które chcą wziąć udział w zajęciach proszone są o przyniesienie zaświadczenia od lekarza, że mogą uczestniczyć w ćwiczeniach oddechowych.
 

Zapisy:

tel. (14) 631-57-98