122016Paź
Spotkanie informacyjne „Trudności i ograniczenia  pacjenta dializowanego, a możliwości przeszczepu od Żywego Dawcy Nerki”

Spotkanie informacyjne „Trudności i ograniczenia pacjenta dializowanego, a możliwości przeszczepu od Żywego Dawcy Nerki”

sydor-spotkanie

OTWARTE SPOTKANIE INFORMACYJNE dla pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek i członków ich najbliższej rodziny – „Trudności i ograniczenia pacjenta dializowanego, a możliwość przeszczepu od Żywego Dawcy Nerki”

Spotkanie odbędzie się w dniu 14. 10. 2016 (piątek) o godz. 12.00 w Sali Konferencyjnej
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie, ul. Lwowska 178 a.
Do uczestnictwa w spotkaniu serdecznie zapraszamy wszystkich pacjentów z niewydolnością nerek, ich rodziny, przyjaciół a także wszystkich, którym transplantologia jest bliska sercu.

PROGRAM:

Słowo wstępne i powitanie uczestników Spotkania – mgr Anna Czech – Dyrektor Szpitala im. św. Łukasza.

1. PRZEWLEKŁA CHOROBA NEREK. OSTRE I PRZEWLEKŁE POWIKŁANIA HEMODIALIZ / Dr n. med. Antoni Sydor – lokalny koordynator transplantacyjny
2. POTENCJALNY BIORCA NERKI CZYLI NIEŁATWE ŻYCIE NA DIALIZACH / Dr Agnieszka Sandheim – Oddział Chorób Wewnętrznych i Nefrologii z Ośrodkiem Dializ
3. PRZESZCZEPIENIA RODZINNE, KRZYŻOWE, ŁAŃCUCHOWE. CZY STRACH MA WIELKIE OCZY? / mgr Aleksandra Tomaszek – regionalny koordynator transplantacyjny
4. OPIEKA NAD DAWCĄ NERKI / Dr n. med. Dorota Lewandowska – Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, POLTRANSPLANT
5. Z ŻYCIA WZIĘTE – SPOTKANIE Z ŻYWYMI DAWCAMI NERKI z Ośrodka Dializ Szpitala im. Św. Łukasza
6. PREZENTACJA FILMU „TWOJA PRAWA NERKA” FUNDACJI CRM
7. PREZENTACJA BLOGA „TO PRZESZCZEPIENIE MUSI SIĘ UDAĆ”

Prezentacja nowych materiałów informacyjno-edukacyjnych nt. żywego dawstwa (kwestionariusze Sprawdź czy możesz zostać dawcą/biorcą, broszura, skrypt)

www.zywydawcanerki.pl
https://www.facebook.com/ZywyDawcaNerkiFundacjaCRM/