Kierownik Tarnowskiego Ośrodka Onkologicznego:

prof. dr hab. n. med. Leszek Kołodziejski – specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej, onkologicznej i torakochirurgii

Kierownik Zakładu Radioterapii:

lek. med. Marek Żelazowski – specjalista w dziedzinie radioterapii onkologicznej

Konsultanci:

dr n. med. Andrzej Radkowski – specjalista w dziedzinie radioterapii onkologicznej

Asystenci:

lek. med. Małgorzata Kras
lek. med. Tomasz Majsak
lek. med. Krzysztof Olearski
lek. med. Urszula Omiotek – Żelazowska

Rezydenci:

lek. med. Justyna Bochenek – Cibor


K.Trybulec_m

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Katarzyna Borowiec – Trybulec – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznegoKontakt z Oddziałem:

Kierownik:    (14) 63-15-961
Pielęgniarka Oddziałowa:    (14) 63-15-919 , (14) 63-15-074
Dyżurka Pielęgniarska:    (14) 63-15-069 , (14) 63-15-029
Sekretariat Oddziału:    (14) 63-15-255
Sekretariat Ambulatorium:    (14) 63-15-585
Rejestracja:    (14) 63-15-507
e-mail:    radioterapia@lukasz.med.pl

Profil, specyfika Oddziału:

Prowadzimy terapię chorób nowotworowych w trybie dziennym i stacjonarnym z zastosowaniem procedur radioterapeutycznych w leczeniu radykalnym, paliatywnym oraz skojarzonym obejmującym wszystkie lokalizacje nowotworów. Pracujemy na specjalistycznym sprzęcie, który umożliwia zastosowanie nowoczesnych technik, takich jak: konformalna radioterapia 3D, radioterapia ze zmienną mocą dawki (IMRT), radioterapia stereotaktyczna i radiochirurgia (SRS), IGRT. Asystenci – specjaliści radioterapii konsultują również pacjentów hospitalizowanych na innych oddziałach.