Kierownik Oddziału:

lek. med. Grzegorz Sulimka – specjalista w dziedzinie chirurgii i urologii

Asystenci:

lek. med. Grzegorz Jacak  – specjalista w dziedzinie urologii
lek. med. Piotr Pochwałowski  – specjalista w dziedzinie chirurgii i urologii
lek. med. Anatol Polatewicz  – specjalista w dziedzinie chirurgii

Rezydenci:

lek. med. Michał Leśniak
lek. med. Paweł Wąsik
lek. med. Anna Malis


T.Bogacz_m

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Teresa Bogacz

Kontakt z Odziałem:

Kierownik:   (14) 63-15-645
Dyżurka Lekarska:   (14) 63-15-647
Pielęgniarka Oddziałowa:   (14) 63-15-646
Dyżurka Pielęgniarska:   (14) 63-15-648
Sekretariat:   (14) 63-15-696

Profil, specyfika Oddziału:

Oddział zajmuje się leczeniem kamicy dróg moczowych metodą zewnątrzustrojowego kruszenia kamieni (ESWL), przezskórnej nefrolitotrypsji (PCNL), a także ureterorenoskopii (URSL).
W zakresie leczenia onkologicznego wykonywane są zabiegi metodami endoskopowymi (w nowotworach pęcherza oraz dróg moczowych – TURT, URS), metodą laparoskopową (w raku gruczołu krokowego – prostatectomia radykalna, w raku nerki – nefrectomia, NSS) oraz zabiegi z zakresu chirurgii otwartej (w przypadku raka nerki, moczowodu, pęcherza moczowego, gruczołu krokowego, prącia i jądra – nefrectomie, NSS, nefroureterectomie, cystectomie i cystoprostatectomie, penektomie, orchidektomie).
W Oddziale przeprowadzane są również zabiegi operacyjne w rozroście stercza (TURP, TUIP, adenomectomia), wadach układu moczowego (zwężenie podmiedniczkowe moczowodu, stulejka, wodniaki jąder, żylaki powrózka nasiennego – laparoskopowo, implantacja protez jąder, wnętrostwo, zwężenie cewki moczowej, wodonercza i zwężenia moczowodów). Wykonywane są także zabiegi ostrzyknięcia pęcherza toksyną botulinową w nietrzymaniu moczu z parcia oraz u pacjentów z pęcherzem neurogennym.
W ramach Oddziały prowadzony jest program lekowy dla pacjentów leczonych z powodu złamań kręgosłupa oraz stwardnienia rozsianego.
Oddział Urologii dysponuje własnym aparatem USG – umożliwiającym diagnostykę dróg moczowo – płciowych oraz wykonanie biopsji stercza i nefrostomii.

Poradnia Urologiczna – tel. (014) 63-15-226

Poradnia Urologiczna zajmuje się kwalifikacją pacjentów do leczenia w Oddziale Urologii, prowadzi nadzór w chorobach nowotworowych oraz wykonuje specjalistyczne badania diagnostyczne. W ramach Poradni wykonywane są także iniekcje implantów stosowanych w hormonoterapii raka stercza.

W ramach Oddziału działają:

1) Pracownia Badań Urodynamicznych, w której wykonywane są badania przepływowo – ciśnieniowe oraz uroflowmetria.
2) Pracownia Badań Endoskopowych, w której wykonywane są badania endoskopowe cewki moczowej i pęcherza – zarówno diagnostyczne jak i kontrolne u pacjentów leczonych z powodu raka pęcherza moczowego.
3) Gabinet zabiegowy, w którym m.in. wykonuje się instalacje dopęcherzowe preparatów do BCG – terapii w raku pęcherza moczowego oraz preparatów stosowanych w leczeniu śródmiąższowego zapalenia pęcherza moczowego.

Perspektywy rozwoju:

– zakup lasera holmowego do kruszenia złogów w drogach moczowych,
– poszerzenie zakresu zabiegów wykonywanych techniką laparoskopową w ścisłej współpracy z lekarzami Kliniki Urologii Collegium Medicum UJ w Krakowie
– doskonalenie kadry lekarskiej poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach w kraju i zagranicą