M.Danek-Ziaja_m

Kierownik Oddziału:

lek. med. Mirosława Danek – Ziaja – specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej

Specjalista rehabilitacji medycznej, neurolog. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (1981-1987). Po ukończeniu studiów zatrudniona w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym (1987-1993). Po specjalizacji z neurologii pracowała w Poradni Neurologicznej. W latach 1996-1999 była zatrudniona w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Poradni Neurologicznej oraz jako Kierownik Działu Lecznictwa i Orzecznictwa OLK.
W 1999 r. po uzyskaniu specjalizacji z zakresu rehabilitacji medycznej rozpoczęła pracę (którą kontynuuje) jako neurolog w Mościckim Centrum Medycznym. W latach 2002-2005 zostaje Orzecznikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Tarnowie. Od dnia 15 września 2005 r. powołana na stanowisko Ordynatora Oddziału Rehabilitacji Leczniczej celem jego tworzenia. Po konkursie w 2007 roku pełni stanowisko Ordynatora Oddziału Rehabilitacji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Polskiego Towarzystwa Rehabilitacyjnego oraz członkiem Orzecznictwa Lekarskiego.

Z-ca Kierownika Oddziału:

lek. med. Maria Wolakiewicz – specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych

Asystenci:

lek. med. Grażyna Dutka-Sadko


R.Pachowicz_m

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Romana Pachowicz


Logopeda:

mgr Urszula Kozioł

Psycholog:

mgr Maria Sajdak
mgr Kinga Jaworska

Terapeuta Zajęciowy:

lic Aleksandra Lech
Ewelina Janowska

Fizjoterapeuci:

mgr Anna Stasica
mgr Marta Kozioł
mgr Bartłomiej Florek
mgr Jerzy Bzdulski
mgr Dorota Kierońska
mgr Agnieszka Gajewska-Podraza
mgr Aneta Ligęza
mgr Andrzej Ligęza
mgr Maja Menżyńska

Kontakt z Oddziałem:

Kierownik:   (14) 63-15-721
Dyżurka Lekarska:   (14) 63-15-361
Pielęgniarka Oddziałowa:   (14) 63-15-426
Dyżurka Pielęgniarska:   (14) 63-15-399
Logopeda:   (14) 63-15-683
Psycholog:   (14) 63-15-682
Fizjoterapeuci:   (14) 63-15-209
Sekretariat:   (14) 63-15-309

Profil, specyfika Oddziału:

Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej rozpoczął działalność od dnia 15 września 2005 roku. Powstał z inicjatywy Dyrekcji Szpitala im. św. Łukasza w Tarnowie jako odpowiedź na bardzo duże zapotrzebowanie na usługi związane z rehabilitacją szpitalną i uzyskał pozytywną opinię konsultanta wojewódzkiego do spraw rehabilitacji. Głównym celem Oddziału Rehabilitacji jest przywrócenie pacjentom pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej lub psychicznej, a tym samym zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym utraconych na skutek choroby lub urazów funkcji narządów, układów lub całego ustroju oraz skrócenie czasu leczenia, wyleczenia bądź zmniejszenie dysfunkcji narządu ruchu, ograniczenie powstających deficytów lub niepełnosprawności.
W ramach rehabilitacji neurologicznej – są rehabilitowani chorzy po udarach naczyniowych mózgu, chorzy po urazach oun, pacjenci z SM oraz z innymi uszkodzeniami obwodowego układu nerwowego. W tutejszym oddziale stosowane są także nowoczesne metody usprawniania pacjentów np. metoda PNF, McKenzie`go, terapia manualna wg Mulligana oraz Willsona. W ramach rehabilitacji ogólnoustrojowej – są rehabilitowani chorzy po leczeniu operacyjnym urazów narządu ruchu i nieurazowych schorzeń narządu ruchu, w tym po alloplastyce stawu biodrowego, kolanowego, barkowego.
Wśród pacjentów oddziału znajdują się także chorzy z dużą dysfunkcją ruchu w przebiegu schorzeń reumatoidalnych oraz po amputacji kończyn. Leczenie ma charakter kompleksowy z indywidualnym programem usprawniania dla każdego chorego, uwzględniając stan kliniczny pacjenta.
W Oddziale Rehabilitacji pracuje doświadczony personel medyczny (trzech lekarzy, logopeda, dwóch psychologów, ośmiu fizjoterapeutów, szesnaście pielęgniarek, terapeuta zajęciowy). Przy współudziale szpitala personel uczestniczy w szkoleniach, kursach doskonalących, podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, wykorzystując swoje doświadczenie w pracy z pacjentem niepełnosprawnym.
W Oddziale Rehabilitacji są prowadzone także praktyki zawodowe studentów PWSZ w Tarnowie -kierunków fizjoterapia oraz pielęgniarstwo. Oddział Rehabilitacji posiada sale do indywidualnych ćwiczeń z pacjentami. Dysponuje aparatem do krioterapii, elektroterapii, laseroterapii, lampami Solux, stołem pionizacyjnym, parapodium oraz sprzętem pomocniczym dla niepełnosprawnych (wózki rehabilitacyjne, kule, balkoniki, laski, trójnogi itp.). Oddział Rehabilitacji ściśle współpracuje z Zakładem Rehabilitacji, korzystając z zabiegów fizykalnych, a zwłaszcza hydroterapii.