Kierownik Oddziału – Odcinek I:

.

Kierownik Oddziału – Odcinek II:

lek. med. Elżbieta Sowińska – Nowak – specjalista w dziedzinie psychiatrii

Asystenci – Odcinek I:

lek. med. Anna Łabędź-Polak
lek. med. Ewa Wadas
lek. med. Norbert Januszek

Asystenci – Odcinek II:

lek. med. Małgorzata Skruszeniec

Lekarze Dyżurujący w Oddziale:

lek. med. Andrzej Kras
lek. med. Olga Martinczak
lek. med. Krystian Kochanowski
lek. med. Przemysław Wierzbicki
lek. med. Dariusz Wojtas

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Maria Proszowska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego

Kontakt z Oddziałem:

Kierownik Odcinek I:   (14) 63-15-083
Dyżurka Lekarska Odcinek I:   (14) 63-15-088
Pielęgniarka Oddziałowa:   (14) 63-15-116
Dyżurka Pielęgniarska: 
           Odcinek I Obserwacyjny:   (14) 63-15-084
.            Odcinek I Ogólny:   (14) 63-15-086
Sekretariat Odcinek I:   tel:  (14) 63-15-081 , fax:  (14) 63-15-081
Telefon do Pacjentów Odcinka I:   (14) 63-15-148

.

Kierownik Odcinek II:   (14) 63-15-149
Dyżurka Lekarska Odcinek II:   (14) 63-15-124
Pielęgniarka Oddziałowa:   (14) 63-15-116
Dyżurka Pielęgniarska: 
           Odcinek II Obserwacyjny:   (14) 63-15-099
.            Odcinek II Ogólny:   (14) 63-15-137
Sekretariat Odcinek II:   tel:  (14) 63-15-136 , fax:  (14) 63-15-136
Telefon do Pacjentów Odcinka II:   (14) 63-15-103

Profil, specyfika Oddziału:

W skład Ośrodka Zdrowia Psychicznego wchodzą:

  • Izba Przyjęć
  • Oddział Psychiatryczny – Stacjonarny
  • Zespół Poradni Zdrowia Psychicznego
  • Oddział Dzienny Psychiatryczny
  • Zespół Leczenia Środowiskowego
Kliknij aby przejść do Ośrodka Zdrowia Psychicznego
Metody terapeutyczne stosowane w trakcie leczenia:

1. Terapia zajęciowa – to jedna z form leczenia usprawniającego, której celem jest umożliwienie osobie osiągnięcia zdrowia, dobrostanu i satysfakcji życiowej poprzez uczestnictwo w różnego typu zajęciach. Proces zdrowienia w terapii zajęciowej koncentruje się na rozwoju, poprawie i utrzymaniu podstawowych funkcji psychicznych ważnych dla zachowania sprawności w życiu codziennym.

2. Arteterapia – terapia przez sztukę. Polega na wykorzystaniu różnych środków artystycznych ułatwiających uczestnikom działań terapeutycznych ekspresję emocji. Jest środkiem leczniczym wspierającym farmakologiczne leczenie. Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich, którzy poprzez kreatywność pragną lepiej zrozumieć siebie, skuteczniej radzić sobie z problemami oraz podnieść jakość swojego życia. Pozwala lepiej kierować własnym zachowaniem, rozwijać umiejętności interpersonalne i budować poprawną samoocenę.
W ramach arteterapii proponujemy również zajęcia z zakresu biblioterapii, poezjoterapii, collage oraz szeroki wachlarz zajęć plastycznych.

3. Choreoterapia, taniec terapeutyczny i elementy muzykoterapii.
Choreoterapia – terapia tańcem. To terapeutyczne wykorzystanie ruchu jako procesu stymulującego fizyczną i psychiczną aktywność człowieka. Istota choreoterapii tkwi w emocjonalnym przeżywaniu ruchu związanego z muzyką, w którym w niewerbalny sposób można wyrazić swoje wewnętrzne odczucia. Choreoterapia ma wpływ na biologiczną, psychiczną i społeczną sferę życia człowieka.

Korzyści fizyczne obejmują podnoszenie sprawności, koordynacji, poprawę w zakresie układu oddychania i krążenia oraz wzmacnianie mięśni całego ciała. Wpływa również na poprawę jakości ośrodkowego układu nerwowego odpowiedzialnego za sterowanie ruchem oraz pamięć ruchową. Ruch taneczny jest formą komunikacji pozawerbalnej, stanowi jeden ze sposobów nawiązywania kontaktów z druga osobą. Taniec stanowi okazję do podania ręki, spojrzenia w oczy, przekazania uśmiechu oraz poczucia wspólnoty. Uczucie przyjemności i zadowolenia płynące z harmonijnego ruchu w rytm muzyki potrafi złagodzić stres, a także pobudzić do pozytywnego myślenia.

4. Trening umiejętności społecznych – umożliwiający człowiekowi pozytywne zachowania przystosowawcze, dzięki którym może skutecznie radzić sobie z zadaniami i wyzwaniami codziennego życia. Do podstawowych umiejętności społecznych zaliczamy: umiejętności interpersonalne, skuteczne porozumiewanie się, samoświadomość, radzenie sobie z emocjami, empatię, rozwiązywanie konfliktów i trudności, twórcze i kreatywne myślenie, podejmowanie decyzji, radzenie sobie ze stresem.

5. W ramach rehabilitacji psychiatrycznej proponujemy również:
– trening właściwej organizacji czasu wolnego,
– trening poznawczy wpływający na poprawę w zakresie procesów myślowych, koncentracji, orientacji, funkcji językowych,
– gimnastykę poranną,
– zajęcia relaksacyjne,
– trening lekowy – trening aktywnego udziału w leczeniu farmakologicznym,
– trening samoobsługi, dbałości o higienę oraz estetyczny wygląd.

Pomoc psychologiczna dla pacjentów Oddziału Psychiatrycznego:

W ramach pobytu w Oddziale Psychiatrycznym pacjenci mogą korzystać z różnorodnych form pomocy i wsparcia psychologicznego:

– spotkania indywidualne o charakterze psychoedukacyjnym i terapeutycznym dla pacjentów,
– spotkania indywidualne o charakterze psychoedukacyjnym dla rodzin pacjentów,
– spotkania konsultacyjne dla par/małżeństw pacjentów,
– diagnostyka poziomu funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego i społecznego pacjentów,
– cykliczne, grupowe spotkania psychoedukacyjne dla pacjentów, pozwalające poznać i zrozumieć przyczyny i objawy zaburzeń psychicznych, kształtujące prawidłowe postawy prozdrowotne po opuszczeniu Oddziału.

Istotnym elementem terapeutycznym dla pacjentów Oddziału Psychiatrycznego są cotygodniowe zebrania społeczności terapeutycznej. Biorą w nich udział osoby leczące się w Oddziale, a także personel Oddziału – lekarze, personel pielęgniarski, psychologowie, terapeuci. Podczas spotkania omawiane są sprawy bieżące Oddziału, spośród pacjentów wybierani są przewodniczący i zastępca społeczności terapeutycznej, osoby pełniące dyżury w jadalni oddziałowej. Społeczność terapeutyczna ma za zadanie kreowanie przestrzeni do rozmowy, wymiany spostrzeżeń, jest też źródłem informacji dla pacjentów o nich samych, umożliwia zdobywanie nowych doświadczeń i kształtuje funkcjonowanie w grupie.