Kierownik Oddziału:

lek. med. Dobrosław Zachara – specjalista w dziedzinie psychiatrii

Pielęgniarka Koordynująca:

mgr Ewelina Dec

Personel:

Anna Mazanek – terapeuta zajęciowy
mgr Krzysztof Tarnowski – psycholog
mgr Marta Giemza – psycholog
mgr Iwona Kobierska – psycholog

Kontakt z Oddziałem, godziny pracy:

Telefon kontaktowy czynny od poniedziałku do piątku od 7:30 do 14:00   –    (14) 63-15-134

Oddział czynny jest:  poniedziałek – piątek     8:00 – 13:00

Skierowanie:

Pacjenci przyjmowani są na podstawie skierowania od lekarza:

  • podstawowej opieki zdrowotnej
  • z poradni psychiatrycznej

Profil, specyfika Oddziału: