Kierownik Oddziału:

lek. med. Marta Król  – specjalista w dziedzinie pediatrii i neonatologii

Z-ca Kierownika Oddziału:

lek. med. Anna Kozaczka-Kuta  – specjalista w dziedzinie neonatologii

Asystenci:

lek. med. Katarzyna Cholewa  specjalista w dziedzinie neonatologii
lek. med. Joanna KrzysztoforskaGacoń  specjalista w dziedzinie neonatologii
lek. med. Grażyna Knybel  specjalista w dziedzinie neonatologii

Rezydenci:

lek. med. Ewelina Dybiec
lek. med. Karolina Srebro
lek. med. Kamil Gierek


M.Kula_m

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Maria Kula – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznegoKontakt z Oddziałem:

Kierownik:   (14) 63-15-802
Dyżurka Lekarska:   (14) 63-15-809
Pielęgniarka Oddziałowa:   (14) 63-15-898
Dyżurka Pielęgniarska:   (14) 63-15-896
Sekretariat:   (14) 63-15-897

Profil, specyfika Oddziału:

Oddział II stopnia referencyjności w zakresie opieki neonatologicznej. Posiada 13 stanowisk intensywnej terapii i opieki o wzmożonej opiece wyposażonych w wysokiej klasy sprzęt monitorujący, respiratory Babylog 8000 plus, Infant Star 950 z opcją wentylacji wysoką częstotliwością, SIMV, SIPPV, inkubator przewoźny z Infant Flow  n CPAP, trzy  aparaty  Infant Flow, analizator parametrów krytycznych, aparat USG przyłóżkowy .
Oddział otrzymał akredytację do prowadzenia stażu do specjalizacji z pediatrii i neonatologii.

Możliwości diagnostyczno – terapeutyczne:

Oddział zajmuje się leczeniem stanów patologicznych okresu noworodkowego noworodków od 28 tyg. ciąży z masą ciała powyżej 1000 g; takich jak zespoły zaburzenia oddychania, wrodzone i nabyte infekcje o ciężkim przebiegu, żółtaczki okresu noworodkowego o różnym nasileniu włącznie z przeprowadzaniem transfuzji wymiennych, prowadzimy żywienie pozajelitowe drogą cewników centralnych i monitorowanie gazometryczne z linii tętniczych.