Kierownik Oddziału:

dr n. med. Bogdan Józefowicz – specjalista w dziedzinie neurologii dziecięcej

Z-ca Kierownika Oddziału:

Asystenci:

lek. med. Ewa Ramżyńska
lek. med. Anna Sipiora
lek. med. Anna Rudek – Budzyńska
lek. med. Urszula Mróz
lek. med. Aleksandra Florek
lek. med. Anna Szarek

Rezydenci:

lek. med. Anna Markowska
lek. med. Beata Kuraś
lek. med. Anna Walat-Rodak
lek. med. Maciej Walczak
lek. med. Natalia Sacharczuk-Skrobiś

lek. med. Angelika Witkowski

B.Tyburowska_m

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Barbara Tyburowska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowegoKontakt z Oddziałem:

Kierownik:   (14) 63-15-381
Dyżurka Lekarska:   (14) 63-15-383
Pielęgniarka Oddziałowa:   (14) 63-15-873
Dyżurka Pielęgniarska:   (14) 63-15-876
Sekretariat:   (14) 63-15-382

Profil, specyfika Oddziału:

Oddział wieloprofilowy, asystenci ze specjalizacjami z pediatrii, gastroenterologii, diabetologii, neurologii hematologii i kardiologii. Codzienne konsultacje neurologa dziecięcego. Oddział posiada możliwość kontynuacji leczenia poszpitalnego w poradni Gastrologicznej oraz Hematologicznej.

Możliwości diagnostyczno – terapeutyczne:

Diagnostyka i leczenie są prowadzone z wykorzystaniem możliwości, które dają pracownie diagnostyczne szpitala: analityczna, bakteriologiczna, serologiczna, immunologiczna, histo-patologiczna, radiologiczna z badaniem tomografii komputerowej i scyntygrafii oraz z pracownia EEG.

Perspektywy rozwoju:

Planowane jest uruchomienie ambulatorium Pediatrycznego z Oddziałem Dziennego Pobytu.