Kierownik Oddziału:

dr n. med. Stanisław Łata – specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, gastroenterologii i toksykologii

Z-ca Kierownika Oddziału:

lek. med. Barbara Chudy – specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i hematologii

Asystenci:

lek. med. Agnieszka Czechowicz
lek. med. Jacek Janiszewski
lek. med. Monika Kulik
lek. med. Paweł Kumor
lek. med. Maria Kuźmińska
lek. med. Agnieszka Niedojadło – Kumor
lek. med. Agnieszka Nowak
lek. med. Marcin Ożga
lek. med. Anna Molczyk – Niedźwiecka

Rezydenci:

lek. med. Klaudyna Czech – Brożek
lek. med. Agnieszka Skrobot – Rysiewicz

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Barbara Żurek – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego

Kontakt z Oddziałem:

Kierownik:   (14) 63-15-403
Dyżurka Lekarska:   (14) 63-15-409
Pielęgniarka Oddziałowa:   (14) 63-15-498
Dyżurka Pielęgniarska:  (14) 63-15-499
Sekretariat:   (14) 63-15-497

Profil, specyfika Oddziału:

35 łóżkowy Oddział, w tym łóżka przeznaczone dla pacjentów z ostrymi zatruciami – działające w strukturze Oddziału jako Ośrodek Toksykologiczny. Główny profil Oddziału to schorzenia gastroenterologiczne oraz hematologiczne. Oddział prowadzi poradnie przyszpitalne: hematologiczną i endokrynologiczną. Kadra lekarzy zatrudnionych w Oddziale to specjaliści chorób: wewnętrznych, gastroenterologii, hematologii i toksykologii. Wieloletnia praktyka, doświadczenie, a także wielospecjalistyczna wiedza kadry są największym atutem Oddziału.