Kierownik Oddziału:

lek. med. Lilla Czapkowicz-Gryszkiewicz – specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i nefrologii

Koordynator ds Transplantacji:

dr n. med. Antoni Sydor – specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i nefrologii

Asystenci:

lek. med. Agnieszka Sandheim
lek. med. Jacek Nowak
dr n. med. Józef Rosa
lek. med. Stanisława Zabawa-Hołyś
lek. med. Jacek Pikul
lek. med. Małgorzata Dubiel
lek. med. Anna Pelczar
lek. med. Mikołaj Michno
lek. med. Agnieszka Słowik – Szatko
lek. med. Dorota Ciastoń
lek. med. Klaudia Drozd
dr n. med. Tomasz Stepek

E.Letkiewicz_m

Pielęgniarka Oddziałowa:

lic. Ewa Łętkiewicz – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
Pielęgniarka Koordynująca – Ośrodek Dializ:

mgr Dorota Dubiel


Kontakt z Oddziałem:

Kierownik:   (14) 63-15-550
Dyżurka Lekarska:   (14) 63-15-555
Pielęgniarka Oddziałowa:   (14) 63-15-551
Dyżurka Pielęgniarska:   (14) 63-15-554
Sekretariat: tel/fax   (14) 63-15-553

Kontakt z Ośrodkiem Dializ:

Sekretariat / Dyżurka Lekarska:   (14) 63-15-331 , (14) 63-15-442
Pielęgniarka Koordynująca:   (14) 63-15-440
Dyżurka Pielęgniarska:   (14) 63-15-330

Profil, specyfika Oddziału:

Oddział posiada 35 łóżek, natomiast Ośrodek Dializ dysponuje 13 stanowiskami do hemodializy. W oddziale prowadzona jest diagnostyka i leczenie pacjentów z chorobami nerek, nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, chorobami układu krążenia, układu oddechowego, przewodu pokarmowego, z chorobami układowymi, chorobami nowotworowymi i innymi.
Główny profil oddziału stanowią choroby nerek (zakażenia układu moczowego, zespół nerczycowy, kłębuszkowe zapalenia nerek, kamica nerkowa, nefropatie toksyczne ( w tym polekowe), nadciśnienie tętnicze nerkopochodne, ostra i przewlekła niewydolność nerek). W Oddziale hospitalizowanych jest rocznie 1200-1500 chorych a w Ośrodku Dializ wykonywanych jest prawie 12 000 hemodializ rocznie. Oddział oraz Ośrodek Dializ wykonują świadczenia z zakresu nefrologii i dializoterapii dla chorych z terenu dawnego województwa tarnowskiego (tj. dla powiatów: tarnowskiego, brzeskiego, bocheńskiego i dąbrowskiego. Na Oddziale jak i w Ośrodku Dializ pracuje doświadczony, świetnie wyszkolony zespół lekarzy i pielęgniarek. Oddział posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji z chorób wewnętrznych oraz staży cząstkowych z nefrologii.

Konsultacyjna Poradnia Nefrologiczna stanowi integralną część Oddziału. Udzielane są w niej porady i konsultacje u pacjentów z chorobami nerek i nadciśnieniem tętniczym.

Możliwości diagnostyczno-terapeutyczne:

Diagnostyka chorych prowadzona jest w oparciu o diagnostyczne pracownie szpitalne. Biopsje nerek oceniane są w Zakładzie Patomorfologii Collegium Medicum UJ w Krakowie.