Stanula_m

Kierownik Oddziału:

lek. med. Jacek Stanula – specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej i onkologicznejZ-ca Kierownika Oddziału:

lek. med. Piotr Bodzioch – specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej i onkologicznej

Konsultant Oddziału:

prof. dr hab. n. med. Leszek Kołodziejski – specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej, onkologicznej i torakochirurgii

Asystenci:

lek. med. Maria Gołąb  – specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej i onkologicznej
lek. med. Krzysztof Kot  – specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej
dr n. med. Jacek Marczyński  – specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej, w trakcie specjalizacji z chirurgii onkologicznej
lek. med. Damian Kołodziej  – specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej, w trakcie specjalizacji z chirurgii onkologicznej
lek. med. Guido Libondispecjalista w dziedzinie chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i estetycznej

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Anna Kułaga – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

Kontakt z Oddziałem:

Kierownik:    (14) 63-15-371
Dyżurka Lekarska:    (14) 63-15-368
Pielęgniarka Oddziałowa:    (14) 63-15-373
Dyżurka Pielęgniarska:    (14) 63-15-367
Sekretariat:    tel/fax    (14) 63-15-473
email:   chir.onkol@lukasz.med.pl

Poradnia Ch. Onkologicznej:
rejestracja:    (14) 63-15-602
gabinet lekarski:    (14) 63-15-606

Profil, specyfika Oddziału:

Zakres wykonywanych operacji:
 • Nowotwory przewodu pokarmowego (pełny zakres operacji onkologicznych dolnego odcinka przełyku, żołądka, jelita cienkiego, jelita grubego, odbytnicy i odbytu, trzustki, pęcherzyka żółciowego). Te zabiegi wykonujemy małoinwazyjną metodą laparoskopową co zmniejsza uraz operacyjny i znacznie skraca okres rekonwalescencji po zabiegu.
 • Nowotwory piersi (operacje diagnostyczne, operacje radykalne, operacje oszczędzające, biopsje węzła wartownika). W operacjach piersi stosujemy techniki onkoplastyczne, dzięki którym defekt kosmetyczny po operacjach jest znacznie mniejszy.
 • Nowotwory skóry i tkanki podskórnej w tym czerniaka skóry (wycięcie z zastosowaniem technik chirurgii plastycznej, biopsja węzła wartownika, przeszczepy skóry).
 • Nowotwory układu chłonnego i śledziony (diagnostyczne i terapeutyczne wycięcie węzłów chłonnych powierzchownych, głębokich i zaotrzewnowych, w tym operacje radykalnego wycięcia regionalnych węzłów chłonnych szyi, pachy, pachwiny, węzłów zaotrzewnowych).
 • Nowotwory tkanek miękkich (operacje mięsaków kończynowych, zaotrzewnowych, przewodu pokarmowego w tym nowotworów podścieliskowych – GIST).
 • Nowotwory i inne choroby układu endokrynnego ( nowotwory i wole tarczycy, nowotwory i rozrosty przytarczyc, pierwotna nadczynność przytarczyc, guzy nadnerczy). Operacje tarczycy wykonujemy z wykorzystaniem systemu do śródoperacyjnego neuromonitoringu co zmniejsza ryzyko uszkodzenia nerwów krtaniowych wstecznych. Operacje nadnerczy wykonujemy technika laparoskopową.

Dysponujemy możliwością doraźnych badań histopatologicznych śródoperacyjnych oraz śródoperacyjną endoskopią.

Diagnostyka i leczenie endoskopowe nowotworów:
 1. Pełna diagnostyka endoskopowa przewodu pokarmowego (gastroskopia, kolonoskopia, endoskopowa wsteczna cholangiopankreatografia- ECPW).
 2. Leczenie radykalne wczesnych nowotworów przewodu pokarmowego (polipektomia, mukozektomia).
 3. Leczenie paliatywne (protezowanie przełyku, protezowanie dróg żółciowych i przewodu trzustkowego, gastrostomia odżywcza – PEG, jejunostomie odźywcze metodą laparoskopową).
 4. Endoskopia śródoperacyjna.
Diagnostyka inwazyjna nowotworów:
 1. Biopsje narządowe głębokie i powierzchowne (biopsja cienkoigłowa, biopsja gruboigłowa)
 2. Biopsje wycinające
 3. Biopsje chirurgiczne
 4. Diagnostyczne wycięcia guzów piersi (palpacyjnych i niepalpacyjnych)

Nowoczesne leczenie chorób nowotworowych jest postępowaniem multidyscyplinarnym i wymaga działania wielu specjalistów. Dlatego ściśle współpracujemy z Oddziałem Onkologii Klinicznej i Chemioterapii oraz Oddziałem Radioterapii zapewniając pacjentom leczenie wielospecjalistyczne według współczesnych standardów postępowania onkologicznego. W leczeniu nowotworów tarczycy współpracujemy z Centrum Onkologii w Gliwicach w zakresie postępowania uzupełniającego po operacjach.

Oddział Chirurgii Onkologicznej jako jeden z trzech Ośrodków w Małopolsce, prowadzi szkolenie specjalizacyjne z zakresu chirurgii onkologicznej, staże cząstkowe dla specjalizujących się w specjalnościach pokrewnych oraz staże podyplomowe.

Oddział prowadzi Poradnię Chirurgii Onkologicznej, która zajmuje się diagnostyką chorób nowotworowych, leczeniem chirurgicznym nowotworów nie wymagających hospitalizacji, opieką pacjentów po operacjach onkologicznych oraz obserwacją i nadzorem chorych po zakończeniu leczenia onkologicznego.

Perspektywy rozwoju:

W najbliższym czasie planujemy uzupełnienie możliwości terapeutycznych o zabiegi rekonstrukcyjne i plastyczne piersi, zarówno w leczeniu pierwotnym jak i po przebytych zabiegach.