Kierownik Oddziału:

lek. med. Jacek Karaś – specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej i onkologicznej

Z-ca Kierownika Oddziału:

lek. med. Robert Słuja – specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej

Asystenci:

lek. med. Józef Płanik
lek. med. Mieczysław Magierski
lek. med. Jerzy Otfinowski
lek. med. Krzysztof Aloksa
lek. med. Łukasz Morga
lek. med. Arkadiusz Lepszy
lek. med. Katarzyna Lubańska

Rezydenci:

lek. med. Adrian Walczak
lek. med. Piotr Libera
lek. med. Jakub Boryczko
lek. med. Jerzy Wilczek


P.O. Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Jolanta Lasak – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

Kontakt z Oddziałem:

Kierownik:   (14) 63-15-723
Dyżurka Lekarska:   (14) 63-15-366 , (14) 63-15-362
Pielęgniarka Oddziałowa:    (14) 63-15-363
Dyżurka Pielęgniarska:    (14) 63-15-365
Sekretariat:    (14) 63-15-360

Profil, specyfika Oddziału:

W Oddziale Chirurgii wykonujemy:

a)   pełną diagnostykę przewodu pokarmowego w oparciu o pracownię endoskopową (gastroskopia, kolonoskopia, rektoskopia) oraz dróg żółciowych, wątroby, trzustki,
b)   pełny zakres zabiegów endoskopowych w trybie nagłym (tamowanie krwawień przełyku, żołądka, dwunastnicy i odbytnicy) i planowym (papillotomia, ERCP, protezowanie dróg żółciowych oraz polipektomie narządów dostępnych),
c)   pełny zakres typowych zabiegów operacyjnych chirurgicznych, endokrynologicznych, naczyniowych metodą klasyczną i laparaskopową w oparciu o blok operacyjny.

Oddział prowadzi Specjalistyczną Poradnię Konsultacyjną Chirurgiczną z gabinetem diagnostyczno – zabiegowym. Poza konsultacjami w poradni wykonuje drobne zabiegi chirurgiczne, diagnostykę oraz przygotowanie pacjentów do planowych operacji. Oddział pełni stały dyżur ostry jako jedyny na terenie powiatu tarnowskiego, przyjmując także chorych przywiezionych spoza terenu powiatu.

Diagnostykę prowadzimy w oparciu o dobrą bazę sprzętową:
   1. rezonans magnetyczny
   2. tomografię komputerową
   3. pracownię usg , ze specjalistycznymi głowicami
   4. arteriografię
   5. mammografię
   6. sprzęt endoskopowy

Rozwijamy zabiegi endoskopowe na drogach żółciowych, trzustkowych, zakładamy protezy różnego typu w tym samorozprężalne przełyku, odbytnicy, dróg żółciowych i trzustkowych. W najbliższym czasie pragniemy poszerzyć zakres procedur laparoskopowych w oparciu o nowoczesną platformę wizualno- operacyjną.
W ramach oddziału specjalizację może uzyskać czterech rezydentów pragnących specjalizować się w Chirurgii Ogólnej oraz trzech rezydentów pragnących uzyskać specjalizację z Chirurgii Onkologicznej.
W oddziale można odbywać staże cząstkowe w zakresie Chirurgii Ogólnej oraz Chirurgii Onkologicznej.
Konsultantem oddziału z zakresu Chirurgii Onkologicznej jest Prof. dr hab. n. med. Leszek Kołodziejski, kierownik Tarnowskiego Ośrodka Onkologicznego, który także w ramach oddziału wykonuje wybrane operacje onkologiczne jamy brzusznej i klatki piersiowej.