Kierownik Oddziału:

lek. med. Zbigniew Cholewa – specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej

Asystenci:

lek. med. Barbara Kosiniak
lek. med. Witold Baszczowski
lek. med. Katarzyna Praefoert
lek. med. Marzena Pietras
lek. med. Agnieszka Woźny
lek. med. Robert Leśniak
lek. med. Wojciech Suseł
lek. med. Magdalena Frej – Baszczowska
lek. med. Renata Łabno
lek. med. Andrzej Krzemień
lek. med. Krzysztof Orczyk
lek. med. Renata Kornacka
lek. med. Paweł Mikuła
lek. med. Anna Jurkiewicz – Śpiewak
lek. med. Konrad Gałązka

Rezydenci:

lek. med. Dominik Bargieł
lek. med. Barbara Ciesielczyk
lek. med. Marek Kuraś
lek. med. Damian Kurzawski


J.Siadek_m

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Jolanta Siadek – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii
Kontakt z Oddziałem:

Kierownik:   (14) 63-15-333
Dyżurka Lekarska:   (14) 63-15-447
Pielęgniarka Oddziałowa:   (14) 63-15-332
Dyżurka Pielęgniarska:   (14) 63-15-446
Sekretariat:   (14) 63-15-557

Profil, specyfika Oddziału:

Oddział stosuje wszystkie metody znieczulenia ogólnego i miejscowego oraz precyzyjne monitorowanie śródoperacyjne pacjentów. W okresie pooperacyjnym stan zdrowia pacjentów jest kontrolowany przy użyciu monitorów – w sali pooperacyjnej, która funkcjonuje całodobowo. Oddział specjalizuje się w leczeniu urazów wielonarządowych oraz w leczeniu ciężkich zakażeń.