ZAKŁAD RADIOTERAPII Z ODDZIAŁEM RADIOTERAPII

ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

CHIRURGII DZIECIĘCEJ

CHIRURGII OGÓLNEJ

CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

DZIECIĘCY

GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZY Z ONKOLOGIĄ GINEKOLOGICZNĄ

KARDIOLOGII

LECZENIA UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

NEUROCHIRURGII

NOWORODKÓW Z PODODDZIAŁEM INTENSYWNEJ TERAPII I PATOLOGII NOWORODKA

OKULISTYKI

OTOLARYNGOLOGII

REHABILITACJI Z PODODDZIAŁEM REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ

REHABILITACJI DZIENNEJ

ORTOPEDYCZNO – URAZOWY

UROLOGII

CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I NEFROLOGII Z OŚRODKIEM DIALIZ

CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I OSTRYCH ZATRUĆ

ONKOLOGII KLINICZNEJ Z PODODDZIAŁEM CHEMIOTERAPII

NEUROLOGII Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

PSYCHIATRYCZNY

PSYCHIATRYCZNY DZIENNY