J.Orzech_m

Kierownik:

Dr Janusz Orzech

Dr n. w.f. spec. rehabilitacji leczniczej, spec. gimnastyki korekcyjnej, z dorobkiem naukowym 9 publikacji książkowych (w tym 6 monografii, 3 podręczniki dla studentów), kilkunastu artykułów naukowych, autor „Systematyki fizjoterapii”, autor 6 patentów na przyrządy do usprawniania ręki, docent PWSZ w Tarnowie. Bardzo duże doświadczenie w bezpośredniej obsłudze pacjentów, organizacji i kierowaniu dużym zespołem fizjoterapeutów i personelu pomocniczego.


Personel:

mgr Jolanta Jasińska – asystent rehabilitacji ruchowej
mgr Julita Tomalska – młodszy asystent rehabilitacji ruchowej
mgr Beata Milas – młodszy asystent fizjoterapii
mgr Ewa Solak – młodszy asystent rehabilitacji ruchowej
mgr Katarzyna Czopkowicz – młodszy asystent fizjoterapii
mgr Agata Trytko – młodszy asystent fizjoterapii
mgr Joanna Schmidt – młodszy asystent fizjoterapii
mgr Maciej Jarek – młodszy asystent fizjoterapii, masażysta
mgr Aldona Kania – młodszy asystent fizjoterapii
mgr Monika Tybon – młodszy asystent fizjoterapii
mgr Agnieszka Kowalik – młodszy asystent fizjoterapii
lic. Małgorzata Gębala – technik fizjoterapii
Daniel Słowik – tech. masażysta
Piotr Trytko – tech. masażysta
Iwona Słowik – tech. masażysta
Katarzyna Gut – tech. masażysta
Roman Gut – tech. masażysta

Skład osobowy:
   • Dr n. wf., spec. rehabilitacji leczniczej, spec. gimn. korekcyjnej (1 osoba)
   • mgr rehabilitacji lub mgr fizjoterapii – 10 osób (1 osoba spec. I stopnia)
   • Licencjat z fizjoterapii (1 osoba)
   • Masażyści (6 osób)

Łącznie 18 osób personelu fachowego z zakresu fizjoterapii.

Uzyskane certyfikaty ukończenia kursów:
   • Laseroterapii – 4 osoby
   • Krioterapii – 3 osoby
   • Tappingu medycznego – 3 osoby
   • metody NDT Bobath – 1 osoba
   • metody Mc Kenzie – 1 osoba
   • metody PNF – 2 osoby

Kontakt:

Rejestracja ogólna:   (14) 63-15-521 , (14) 63-15-522
Dział Kinezyterapii:   (14) 63-15-526
Dział Fizykoterapii:   (14) 63-15-523

Godziny pracy:

Zakład czynny jest:  poniedziałek – piątek     7:00 – 18:00

Rejestracja na zabiegi:  poniedziałek – piątek     7:00 – 17:00

Rejestracja na masaż:  poniedziałek, wtorek i czwartek     7:00 – 14:35    oraz    środa, piątek     10:00 – 17:35

Skierowanie na zabiegi:

 1. Chorzy kierowani do Zakładu na zabiegi fizjoterapeutyczne muszą posiadać „Skierowanie na zabiegi”
 2. Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne musi zawierać oprócz danych osobowych i kodów, rodzaj zabiegu oraz ich liczbę w serii oraz pieczęć placówki i lekarza kierującego.
 3. Oryginał skierowania zostaje archiwizowany w Sekretariacie – Rejestracji Zakładu. Kopie skierowania wydawane są na serię zabiegów osobno dla każdego działu Zakładu, stosownie do zaleceń określonych w skierowaniu zabiegowym.

Zakład Rehabilitacji Leczniczej świadczy usługi dla:

 1. Pacjentów ambulatoryjnych z miasta Tarnowa i okolic, w tym w zakresie rehabilitacji domowej (kontrakt z NFZ).
 2. Oddziałów szpitalnych: I i II Wewnętrznego, Chirurgii, Chirurgii Onkologicznej, Neonatologii, Intensywnej terapii, Kardiologii, radioterapii, Laryngologii oraz Urologii.

Wykonywane Zabiegi w ramach:

Kinezyterapia:
Fizykoterapia:
Masaż leczniczy:

Perspektywy rozwoju:

Wprowadzenie najnowszych metod i technik fizjoterapeutycznych w leczeniu ambulatoryjnym i rehabilitacji szpitalnej. Podnoszenie poziomu realizacji rehabilitacyjnych świadczeń zdrowotnych poprzez doskonalenie zawodowe, kształcenie kierunkowe, kursy doskonalące, udział w konferencjach naukowych, zdobywanie certyfikatów z zakresu technik i metod fizjoterapii.