Kierownik Zakładu Patomorfologii:

lek. med. Grzegorz Januś

Zastępca Kierownika Zakładu Patomorfologii:

mgr Dorota Nowakowska

Koordynator Pracowni Anatomiczno-Patologicznej:

lek. med. Maria Nowakowska – Frankowicz

Asystenci:


dr n. med. Magdalena Hajduk
lek. med. Julia Moskal
lek. med. Dariusz Tyralik

Kontakt:

Sekretariat:    fax (14) 63-15-916   ;   tel./fax (14) 63-15-913
Pracownia Histopatologii:    (14) 63-15-912
Pracownia Immunohistochemii:    (14) 63-15-921
Prosektorium:    (14) 63-15-917

Godziny Funkcjonowania Zakładu:

Zakład czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach:

Sekretariat  –  7:00 – 14:30
Prosektorium  –  7:00 – 12:00
Pracownia Histopatologii  –  8:00 – 13:00
Przyjmowanie materiałów do badań histopatologicznych  –  8:00 – 12:00

Zakład oferuje następujące usługi:

  • badania histopatologiczne,
  • biopsje aspiracyjne cienkoigłowe,
  • badania cytologiczne płynów z jam ciała (w tym moczu),
  • badania śródoperacyjne/doraźne tzw. intry,
  • badania immunohistochemiczne,
  • konsultację preparatów,
  • badania autopsyjne,
  • badania histopatologiczne dla przychodni weterynaryjnych.

Wymagane dokumenty/procedura postępowania:

Badania histopatologiczne – materiał do badań histopatologicznych należy dostarczyć do Zakładu wraz z odpowiednim skierowaniem w godzinach 8:00 – 12:00. Niezbędne jest również prawidłowe zabezpieczenie pobranego materiału (procedura utrwalania materiału histopatologicznego). Standardowy czas oczekiwania na wynik histopatologiczny wynosi 14 dni – w trybie przyspieszonym istnieje możliwość wykonania w/w badań w ciągu 3-4 dni (skierowanie CITO).

Badania cytologiczne – Lekarze Zakładu wykonują biopsje aspiracyjne cienkoigłowe pod kontrolą USG – wykonanie biopsji cienkoigłowej możliwe jest po wcześniejszym ustaleniu terminu w Rejestracji w Pracowni USG. Materiał z biopsji cienkoigłowej wykonanej poza Naszym Szpitalnej należy dostarczyć do Zakładu wraz z odpowiednim skierowaniem w godzinach 8:00 – 12:00. Niezbędne jest również prawidłowe zabezpieczenie pobranego materiału ( procedura utrwalania płynów i rozmazów ). Standardowy czas oczekiwania na wynik cytologiczny wynosi 1-3 dni.

Badania śródoperacyjne – wykonanie badania doraźnego możliwe jest po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu.

Badania immunohistochemiczne – wykonuje się w bloczkach parafinowych z materiału biopsyjnego i pooperacyjnego. W celu wykonania badania immunohistochemicznego konieczne jest przysłanie bloczka parafinowego z odpowiednim skierowaniem.

Konsultacja preparatów – w celu zasięgnięcia ponownej opinii o preparatach histopatologicznych należy dostarczyć szkiełka oraz bloczki parafinowe wraz z odpowiednim skierowaniem oraz pierwotnym wynikiem badania histopatologicznego do Sekretariatu Zakładu w godzinach 7:00 – 14:00.

Zakład Patomorfologii świadczy usługi przede wszystkim dla Szpitalnych oddziałów oraz poradni. Łącznie w Zakładzie wykonywanych jest około 27 tysięcy wycinków histopatologicznych dla około 6 tysięcy pacjentów rocznie, oraz ponad 4000 badań cytologicznych dla około 1500 pacjentów rocznie.


Dokumenty do pobrania:

Skierowanie na badanie histopatologiczne/cytologiczne.

Skierowanie CITO.

Skierowanie na badanie immunohistochemiczne.

Procedura utrwalania płynów, rozmazów.

Procedura utrwalania materiału histopatologicznego.