mr-355-overview-482

W skład Działu Diagnostyki Obrazowej wchodzą:

  • Pracownia Radiologiczna
  • Pracownia Mammograficzna
  • Pracownia Tomografii Komputerowej
  • Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Kierownik Działu Diagnostyki Obrazowej:

lek. med. Bogusław Plezia

Z-ca Kierownika Działu Diagnostyki Obrazowej:

lek. med. Beata Januś

Kierownik Pracowni Rezonansu Magnetycznego:

lek. med. Janusz Kendziorek

Asystenci:

lek. med. Krystyna Iwanicka
lek. med. Wojciech Stasiczak
lek. med. Ashenafi Seyoum
lek. med. Aleksandra Kowalska
lek. med. Joanna Krumholz – Lipiec
lek. med. Piotr Mikosz
lek. med. Krzysztof Stolarz

Rezydenci:

lek. med. Tomasz Zając
lek. med. Robert Dorosz
lek. med. Maciej Kacalski
lek. med. Patrycja Leżoń
lek. med. Anna Puła
lek. med. Magdalena Rzepecka – Cogiel

Zarejestruj się:

Rejestracja telefoniczna i osobista do Tomografii Komputerowej oraz Rezonansu Magnetycznego:
poniedziałek – piątek w godz: 7:00 – 14:30       lub pod nr tel. (14) 63-15-862

Lokalizacja rejestracji – I piętro bud. B – dotychczasowe pomieszczenie wydawania wyników RTG

Rejestracja telefoniczna i osobista do RTG i Mammografii:
poniedziałek – piątek w godz. 7:00 – 16:30       lub pod nr tel. (14) 63-15-168
Lokalizacja rejestracji – I piętro bud. B

Rejestracja do odpłatnych badań Rezonansem Magnetycznym:
poniedziałek – piątek w godz. 7:00 – 22:00       lub pod nr tel. (14) 63-15-831
Lokalizacja rejestracji – I piętro bud. B – dotychczasowe pomieszczenie wydawania wyników RTG

Punkt wydawania wyników:
poniedziałek – piątek w godz: 7:00 – 22:00       informacje o wynikach pod nr tel. (14) 63-15-831
Lokalizacja – I piętro bud. B (wąskim korytarzem po lewej stronie od Rejestracji RTG)

Profil, specyfika Działu Diagnostyki Obrazowej

W Pracowni Radiologicznej wykonywane są wszystkie badania z zakresu radiologii klasycznej w tym wszystkie badania z użyciem środków kontrastowych układu pokarmowego i układu moczowego.
W skład Pracowni wchodzą 3 gabinety diagnostyczne.

Pracownia Rezonansu Magnetycznego dysponuje aparatami:

  • Najnowocześniejszy Rezonans Magnetyczny: RM Brivo MR355 Inspire 1.5T jest przeznaczony do zaawansowanej diagnostyki. Łatwy w użyciu interfejs posiada zaawansowane funkcje jak OpTix Optical RF. Został zaprojektowany, aby dostarczać wysokiej jakości zdjęcia, które pomagają podjąć ostateczne decyzje dotyczące diagnozy chorób pacjenta.
  • INTERA PHILIPS o polu 1,5T. Wykonuje badania ośrodkowego układu nerwowego, układu kostno – stawowego i onkologiczne wszystkich części ciała stosując również poza klasycznymi sekwencjami badania naczyniowe, perfuzyjne i dyfuzyjne. Wykonywana jest także spektroskopia rezonansu magnetycznego.

Medicalexpo

W Pracowni Mammograficznej wykonuje się badania dla potrzeb Tarnowskiego Ośrodka Onkologicznego oraz wszystkich zainteresowanych Poradni Ginekologicznych i POZ.
Pracownia uczestniczy w programach profilaktyki wczesnego wykrywania raka piersi organizowanych przez NFZ oraz Samorządy Wojewódzki i Miasta Tarnowa.

Pracownia Tomografii Komputerowej korzysta z dwóch aparatów tomograficznych:spiralnego TOSHIBA ASTEION VF i wielowarstwowego SIEMENS SENSATION OPEN (40 warstw), wykonuje pełny zakres badań wszystkich części ciała ludzkiego w tym badania naczyniowe – Angio – KT, zakres badań nie obejmuje serca i naczyń wieńcowych.

Dział posiada akredytację do specjalizowania z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej oraz odbywania stażów cząstkowych z radiologii i diagnostyki obrazowej dla innych specjalizacji.

Dział świadczy usługi dla wszystkich oddziałów i poradni przyszpitalnych oraz dla SP ZOZ–ów i NZOZ–ów zgodnie zawartymi umowami. Wykonuje także badania ambulatoryjne kosztochłonne w ramach NFZ.