Cennik świadczeń zdrowotnych

Pracownia Mikrobiologii
Lp Nazwa badania Cena PLN
1. Ilościowe badanie moczu z oznaczeniem czynnika hamującego 25,00
Czas oczekiwania na wynik 3 – 5 dni
2. Badanie bakteriologiczne materiału z dróg oddechowych
gardło, nos, plwocina, migdały
25,00
Czas oczekiwania na wynik 3 – 5 dni
3. Badanie materiału z dróg rodnych i moczowych
pochwa, kanał szyjki w tym GBS (paciorkowce grupy B)
30,00
Czas oczekiwania na wynik 3 – 7 dni
4. Badanie bakteriologiczne materiałów
ropa, rana, ucho, nasienie,zmiany skórne, czyraki
25,00
Czas oczekiwania na wynik 5 – 7 dni
5. Badanie bakteriologiczne krwi, PMR i płynów z jam ciała
w cenę wliczona jest cena podłoza do aparatu BactAlert
50,00
Czas oczekiwania na wynik do 10 dni
6. Badanie bakteriologiczne wydzieliny spojówkowej oko 25,00
Czas oczekiwania na wynik 4 – 6 dni
7. Badanie mykologiczne materiałów klinicznych grzyby 15,00
Czas oczekiwania na wynik 5 – 7 dni
8. Badanie mykologiczne ilościowe materiałów klinicznych kał na grzyby 20,00
Czas oczekiwania na wynik do 7 dni
9. Badanie krwi w kierunku mykologicznym grzyby 50,00
Czas oczekiwania na wynik do 10 dni
10. Badanie materiałów klinicznych w kierunku grzybic powierzchniowych, izolacja i identyfikacja dermatofitów, grzybów drozdzopochodnych i pleśniowych (materiał pobiera lekarz kierujący) 40,00
Czas oczekiwania na wynik do 6 tygodni
11. Badanie materiałów kllinicznych grzybów pleśniowych (u alergików)
Badanie nalezy wykonać trzykrotnie – cena za jedno badanie
20, 00
Czas oczekiwania na wynik do 15 dni
12. Test w kierunku rotawirusów 20,00
Czas oczekiwania na wynik do 3 dni
13. Test w kierunku toksyny A Clostridium diphicille 50,00
Czas oczekiwania na wynik do 3 dni
14. Latex Rf (czynnik reumatoidalny) w surowicy Latex 10,00
Czas oczekiwanian na wynik do 3 dni
15. Odczyn Waaler-Rosego w surowicy 10,00
Czas oczekiwania na wynik do 3 dni
16. Oznaczenie poziomu p.ciał anty-Toxoplasma gondii m. ELISA toksoplasmoza
IgG
IgM
25,00
25,00
Czas oczekiwania na wynik do 3 dni
17. Oznaczenie poziomu p.ciał anty-CMV m. ELISA cytomegalia
IgG
IgM
25,00
25,00
Czas oczekiwania na wynik do 3 dni
18. Oznaczenie poziomu p.ciał anty-Toxocara canis m. ELISA toksocaroza 60,00
Czas oczekiwania na wynik do 10 dni
19. Badanie wymazów około krtaniowych w kierunku Pneumocistis ijrovecii pneumocystoza (materiał pobiara lekarz) 30,00
Czas oczekiwania na wynik do 3 dni
20. Kontrola biologiczna suszarek – Sporal S
(dwa krązki; test wydaje pracownia)
dwa – 10,00
jeden – 5,00
21. Kontrola biologiczna autoklawów Sporal A
(dwa krązki; test wydaje pracownia)
dwa – 10,00
jeden – 5,00
22. Posiew ogólny kałuw tym Salmonella-Shigella 30,00
Czas oczekiwania na wynik 5 – 7 dni
23. Badanie eozynofilii w wydzielinie z nosa
(materiał pobiera lekarz)
15,00
Czas oczekiwania na wynik do 3 dni
24. Oznaczenie p.ciał anty-Borelia sp. m. ELISA
IgM
IgG
35,00
35,00
Czas oczekiwania na wynik do 7 dni
25. Oznaczenie p.ciał anty-Boleria sp. m. WESTERN-BLOT
IgM
IgG
100,00
100,00
Czas oczekiwania na wynik do 14 dni
26. Oznaczenie p.ciał anty-Helicobacter pylorii
IgA
IgM
25,00
25,00
Czas oczekiwania na wynik do 7 dni

Powyzszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Słuzy on jedynie do wyliczenia szacunkowych kosztów wykonywanych badań.