Cennik świadczeń zdrowotnych

Pracownia Mikrobiologii
Lp Nazwa badania Cena PLN
1. Ilościowe badanie moczu z oznaczeniem czynnika hamującego 25,00
2. Badanie bakteriologiczne materiału z dróg oddechowych
gardło, nos, plwocina, migdały
25,00
3. Badanie materiału z dróg rodnych i moczowych
pochwa, kanał szyjki w tym GBS (paciorkowce grupy B)
30,00
4. Badanie bakteriologiczne materiałów
ropa, rana, ucho, nasienie,zmiany skórne, czyraki
25,00
5. Badanie bakteriologiczne krwi, PMR i płynów z jam ciała
w cenę wliczona jest cena podłoza do aparatu BactAlert
50,00
6. Badanie bakteriologiczne wydzieliny spojówkowej oko 25,00
7. Badanie mykologiczne materiałów klinicznych grzyby 15,00
8. Badanie mykologiczne ilościowe materiałów klinicznych kał na grzyby 20,00
9. Badanie krwi w kierunku mykologicznym grzyby 50,00
10. Test w kierunku rotawirusów 20,00
11. Test w kierunku toksyny A Clostridium diphicille 50,00
12. Oznaczenie poziomu p.ciał anty-Toxoplasma gondii m. ELISA toksoplasmoza
IgG
IgM
.
25,00
25,00
13. Oznaczenie poziomu p.ciał anty-CMV m. ELISA cytomegalia
IgG
IgM
.
25,00
25,00
14. Kontrola biologiczna suszarek – Sporal S
(dwa krążki; test wydaje pracownia)
dwa-40,00
jeden-20,00
15. Kontrola biologiczna autoklawów Sporal A
(dwa krążki; test wydaje pracownia)
dwa-40,00
jeden-20,00
16. Posiew ogólny kału w tym Salmonella-Shigella 50,00
17. Oznaczenie p.ciał anty-Borelia sp. m. ELISA
IgM
IgG
.
35,00
35,00
18. Oznaczenie p.ciał anty-Boleria sp. m. LINE-BLOT
IgM
IgG
.
100,00
100,00
19. Oznaczenie p.ciał p-VIsE/C6 – ocena skuteczności leczenia boreliozy
IgG
.

90,00

20. EBV (Epstein-Barr virus)
IgM (VCA)
IgG (VCA)
.
35,00
35,00
21. Mycoplasma pneumoniae
IgM
IgG
.
35,00
35,00
22. RSV Respiratory syncytial virus (wymaz z nosogardzieli) 35,00
23. Norowirus w kale 40,00
24. Campylobakter w kale 40,00

Powyzszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Słuzy on jedynie do wyliczenia szacunkowych kosztów wykonywanych badań.