Cennik świadczeń zdrowotnych

Biochemia Kliniczna
Kod badania Nazwa badania Cena
(PLN)
Materiał Czas oczekiwania na wynik (dni) Czas przyjmowania materiału
001 Glukoza 4,50 Surowica 1 codziennie
002 Test tolerancji glukozy 3-pkt 75g 13,50 Surowica 1 codziennie
003 Test tolerancji glukozy 2-pkt 50g 9,00 Surowica 1 codziennie
055 Test tolerancji glukozy 2-pkt 75g 9,00 Surowica 1 codziennie
004 Mocznik 4,50 Surowica 1 codziennie
005 Kreatynina 4,50 Surowica 1 codziennie
006 Białko całkowite 4,50 Surowica 1 codziennie
007 Albuminy 4,50 Surowica 1 codziennie
008 Kwas moczowy 4,50 Surowica 1 codziennie
009 Cholesterol całkowity 4,50 Surowica 1 codziennie
010 Chorestelol HDL 6,50 Surowica 1 codziennie
012 Trójglicerydy 5,50 Surowica 1 codziennie
054 Lipidogram 20,00 Surowica 1 codziennie
013 Bilirubina całkowita 4,50 Surowica 1 codziennie
014 Bilirubina bezpośrednia 5,50 Surowica 1 codziennie
015 ALAT 4,50 Surowica 1 codziennie
016 ASPAT 4,50 Surowica 1 codziennie
017 Amylaza 5,50 Surowica 1 codziennie
018 Amylaza w moczu 5,50 Mocz 1 codziennie
019 Fosfataza zasadowa 4,50 Surowica 1 codziennie
020 GGTP 5,50 Surowica 1 codziennie
021 CK 5,50 Surowica 1 codziennie
022 CK-MB 6,50 Surowica 1 codziennie
023 Magnez 4,50 Surowica 1 codziennie
024 Wapń całkowity 4,50 Surowica 1 codziennie
025 Fosfor nieogrganiczny 4,50 Surowica 1 codziennie
026 Chlorki 5,50 Surowica 1 codziennie
027 Wapń zjonizowany 4,50 Surowica 1 codziennie
028 LDH 4,50 Surowica 1 codziennie
031 Żelazo 5,50 Surowica 1 codziennie
032 CRP 9,00 Surowica 1 codziennie
033 TIBC 10,50 Surowica 5 piątek
034 Sód 4,50 Surowica 1 codziennie
035 Potas 4,50 Surowica 1 codziennie
038 Klirens kreatynina (kreatynina w DZM i surowicy) 9,00 Surowica i mocz 1 pon-piątek
039 Stosunek Ca do Krea w moczu* 9,00 Mocz* 1 pon-piątek
040 Fosfor w DZM** 4,50 Mocz** 1 pon-piątek
041 Kreatynina w DZM 4,50 Mocz 1 pon-piątek
042 Kreatynina w moczu porannym 4,50 Mocz 1 pon-piątek
043 Magnez w DZM 4,50 Mocz 1 pon-piątek
044 Mocznik w DZM 4,50 Mocz 1 pon-piątek
045 Sód w DZM 4,50 Mocz 1 pon-piątek
046 Sód w moczu porannym 4,50 Mocz 1 pon-piątek
047 Wapń w DZM** 4,50 Mocz** 1 pon-piątek
048 Potas w DZM 4,50 Mocz 1 pon-piątek
049 Kwas moczowy w DZM 4,50 Mocz 1 pon-piątek
050 Badanie biochemiczne pynu z jam ciała 27,00 Płyn 1 codziennie
051 Parametry krytyczne – panel 1 25,00 Krew tętnicza 1 codziennie
052 Parametry krytyczne – panel 2 25,00 Krew włośniczkowa 1 codziennie
057 Potas w moczu porannym 4,50 Mocz 1 codziennie
060 ASO – ilościowo 10,00 Surowica 1 codziennie
061 Amoniak 35,00 Surowica 1 codziennie
100 CRP – ultraczułe 35,00 Surowica 1 piątek
330 Lipaza 20,00 Surowica 1 codziennie
334 Witamina B12 35,00 Surowica 1 codziennie
436 Czynnik reumatoidalny RF 10,00 Surowica 1 codziennie

* – badanie należy wykonać z drugiego porannego oddania moczu
** – badanie należy wykonać w dobowej zbiórce moczu po dodaniu do naczynia 10ml 6N/HCL
(HCL odbieramy w pr. laboratoryjnej)

 

Hematologia
Kod
badania
Nazwa badania Cena
(PLN)
Materiał Czas oczekiwania na wynik (dni) Czas
przyjmowania
materiału
101 Morfologia 26 parametrów 8,00 Krew EDTA 1 codziennie
102 Morfologia 10 parametrów 4,00 Krew EDTA 1 codziennie
104 Rozmaz krwi obwodowej 10,00 Krew EDTA 2 codziennie
105 Mielogram 180,00 Szpik 5 pon-piątek
111 Płytki krwi 8,50 Krew cytryniana 1 pon-piątek
112 Oporność osmotyczna erytrocytów 20,00 metoda bezpośrednia 1 pon-piątek
113 FAG 35,00 Krew na heparynę 2 środa
114 Retikulocyty 18,50 Krew EDTA 1 pon-piątek
115 Eozynofilia bezwzgldna 7,50 Krew EDTA 1 pon-piątek
116 Hematokryt 5,50 Krew EDTA 1 pon-piątek
117 Odczyn Biernackiego OB 4,00 Krew cytryniana 1 codziennie do godz 10.00
119 Płytki krwi – cytrynian 10,00 Krew cytryniana 1 codziennie
120 Płytki krwi 10,00 metoda bezpośrednia 1 pon-piątek
204 Płyn mózgowo-rdzeniowy – cytomorfologia 100,00 PMR 2 pon-piątek
205 Płyn z jam ciała – cytomorfologia 100,00 PMR 2 pon-piątek

Koagulologia
Kod
badania
Nazwa badania Cena
(PLN)
Materiał Czas oczekiwania na wynik (dni) Czas
przyjmowania
materiału
106 Czas i wskaźnik protromboinowy PT 5,50 Osocze cytrynianowe 1 codziennie
107 Czas koalinowo-kefalinowy APTT 5,50 Osocze cytrynianowe 1 codziennie
108 Fibrynogen 8,00 Osocze cytrynianowe 1 codziennie
109 Antytrombina III 65,00 Osocze cytrynianowe 1 codziennie
323 D-Dimery* 35,00 Osocze cytrynianowe 1 codziennie
8323 D-Dimery po rozcieńczeniu 35,00 Osocze cytrynianowe 1 codziennie

  * – w przypadku konieczności wykonania rozcieńczenia należy skonsultować z pacjentem wykonanie drugiego oznaczenia po rozcieńczeniu na koszt pacjenta

Białka
Kod
badania
Nazwa badania Cena
(PLN)
Materiał Czas oczekiwania na wynik (dni) Czas
przyjmowania
materiału
701 Immunoglobulina A 15,00 Surowica 7 pon-piątek
702 Immunoglobulina G 15,00 Surowica 7 pon-piątek
703 Immunoglobulina M 15,00 Surowica 7 pon-piątek
708 Komórki LE 14,00 Surowica 2 pon-piątek
711 Elektroforeza moczu 25,00 DZM 7 pon-piątek
716 Elektroforeza surowicy 20,00 Surowica 7 pon-piątek
712 Białko monoklonalne w moczu (Bence-Jonesa)***
Białko całk. moczu 5,50 Mocz DZM 7 pon-piątek
Elektroforeza białek moczu
(z zageszczeniem moczu)
40,00 Mocz DZM 7 pon-piątek
Immunofiksacja białek moczu 254,50 Mocz DZM 7 pon-piątek
715 Białko monoklonalne w surowicy****
Białko całk. surowicy 4,00 Surowica 7 pon-piątek
Elektroforeza białek surowicy 12,00 Surowica 7 pon-piątek
IgA 13,00 Surowica 7 pon-piątek
IgG 13,00 Surowica 7 pon-piątek
IgM 13,00 Surowica 7 pon-piątek
Immunofiksacja białek surowicy 254,50 Surowica 7 pon-piątek

  *** – koszt badania zależy od obecności lub braku białka monoglonalnego w moczu
**** – cena zależna od potrzeb diagnostycznych

Immunodiagnostyka
Kod
badania
Nazwa badania Cena
(PLN)
Materiał Czas oczekiwania na wynik (dni) Czas
przyjmowania
materiału
301 TSH III Generacja* 14,00 Surowica 2 codziennie
302 FT 3 15,00 Surowica 2 codziennie
303 FT 4 15,00 Surowica 2 codziennie
304 FSH 20,00 Surowica 2 codziennie
305 LH 23,00 Surowica 2 codziennie
306 Estradiol 21,00 Surowica 7 codziennie
307 Prolaktyna* 19,00 Surowica 7 codziennie
308 Progesteron 23,00 Surowica 7 codziennie
309 Testosteron 28,00 Surowica 7 codziennie
310 Beta-HCG* 20,00 Surowica 1 codziennie
311 PSA całkowite* 18,00 Surowica 1 codziennie
312 PSA wolny* 25,00 Surowica 4 codziennie
313 CEA* 28,00 Surowica 4 codziennie
314 AFP* 33,00 Surowica 4 codziennie
315 Ca 125* 28,00 Surowica 4 codziennie
316 Ca 19-9* 38,00 Surowica 4 codziennie
317 Ca 15-3* 30,00 Surowica 4 codziennie
318 Interleukina 6 55,00 Surowica 1 codziennie
319 Karbamazepina 35,00 Surowica 1 codziennie
320 Kwas walproinowy 40,00 Surowica 1 codziennie
321 Troponina I* 30,00 Surowica 1 codziennie
322 Digoksyna 30,00 Surowica 1 codziennie
324 Ferrytyna 25,00 Surowica 7 codziennie
325 Anty TPO 32,00 Surowica 7 codziennie
327 PTH intact 32,00 Osocze EDTA 1 codziennie
329 Prolaktyna po metoklopramidzie 19,00 Surowica 7 codziennie
332 BNP-peptyd natriuretyczny typu B* 50,00 Osocze EDTA 1 codziennie
333 Procalcytonina 69,00 Surowica 1 codziennie
8301 TSH III generacja po rozcieńczeniu 14,00 Surowica 2 codziennie
8307 Prolaktyna po rozcieńczeniu 19,00 Surowica 7 codziennie
8310 Beta-HCG po rozcieńczeniu 20,00 Surowica 1 codziennie
8311 PSA całkowite po rozcieńczeniu 18,00 Surowica 1 codziennie
8312 PSA wolny po rozcieńczeniu 25,00 Surowica 4 codziennie
8313 CEA po rozcieńczeniu 28,00 Surowica 4 codziennie
8314 AFP po rozcieńczeniu 33,00 Surowica 4 codziennie
8315 Ca 125 po rozcieńczeniu 28,00 Surowica 4 codziennie
8316 Ca 19-9 po rozcieńczeniu 38,00 Surowica 4 codziennie
8317 Ca 15-3 po rozcieńczeniu 30,00 Surowica 4 codziennie
8332 BNP-peptyd natriuretyczny typu B
po rozcieńczeniu
50,00 Osocze EDTA 1 codziennie
8321 Troponina I po rozcieńczeniu 30,00 Surowica 1 codziennie

  * – w przypadku konieczności wykonania rozcieńczenia należy skonsultować z pacjentem wykonanie drugiego oznaczenia po rozcieńczeniu na koszt pacjenta

Alergologia
Kod
badania
Nazwa badania Cena
(PLN)
Materiał Czas oczekiwania na wynik (dni) Czas
przyjmowania
materiału
501 IgE całkowite 15,00 Surowica 2 pon-piątek

Wirusologia
Kod
badania
Nazwa badania Cena
(PLN)
Materiał Czas oczekiwania na wynik (dni) Czas
przyjmowania
materiału
401 HBs antygen 8,50 Surowica 5 codziennie
402 HIV** 35,00 Surowica 7 codziennie
409 RPR 12,00 Surowica 5 codziennie
403 Anty HCV 28,00 Surowica 5 codziennie
404 Anty HBs 22,00 Surowica 5 codziennie
410 Test potwierdzenia HBs* 100,00 Surowica 5 codziennie

  * – test potwierdzenia HBs wykonywany jest w przypadku gdy wynik HBs antygen jest dodatni lub wątpliwy
** – w przypadku dodatniego wyniku HIV surowica jest wysyłana do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie celem wykonania testu potwierdzenia HIV

Toksykologia i Monitorowanie leków
Kod
badania
Nazwa badania Cena
(PLN)
Materiał Czas oczekiwania na wynik (dni) Czas
przyjmowania
materiału
601 Benzodiazepiny w moczu – test jakościowy 10,00 Mocz 1 codziennie
602 Kokaina w moczu – test jakościowy 10,00 Mocz 1 codziennie
603 Amfetamina w moczu – test jakościowy 10,00 Mocz 1 codziennie
604 Opiaty – morfina w moczu – test jakościowy 10,00 Mocz 1 codziennie
605 Barbiturany w moczu – test jakościowy 10,00 Mocz 1 codziennie
606 THC w moczu – test jakościowy 10,00 Mocz 1 codziennie
607 TCA w moczu – test jakościowy 10,00 Mocz 1 codziennie
608 PCP w moczu – test jakościowy 10,00 Mocz 1 codziennie
609 MTD (metadon) w moczu – test jakościowy 10,00 Mocz 1 codziennie
610 Fenotiazyny 10,00 Mocz 1 codziennie
611 Salicylany w surowicy 50,00 Surowica 1 codziennie
612 Acetaminofen w surowicy 60,00 Surowica 1 codziennie
613 Alkohol etylowy* 35,00 Osocze 1 codziennie
614 Alkohol metylowy 40,00 Osocze 1 codziennie
615 Glikol etylowy w moczu 80,00 Mocz 1 codziennie
616 Glikol etylowy w surowicy 80,00 Krew pełna 1 codziennie
620 Osmolalność moczu 15,00 Mocz 1 codziennie
621 Osmolalność surowicy 15,00 Surowica 1 codziennie
622 Pohodne hemoglobiny – ilościowo
(MetHb, COHb)
40,00 Krew tetnicza włośniczkowa 1 codziennie
623 Zarod. grzyb. w kale 200,00 Kał 1 codziennie
624 Zarod. grzyb. w kale po heg. 200,00 Kał 1 codziennie
625 Zarod. grzyb. w wym. 200,00 Wymiociny 1 codziennie
626 Zarod. grzyb. w popł. żołądka 200,00 Popłuczyny 1 codziennie
628 Benzodiazepiny w moczu – półilościowo 55,00 Mocz 1 codziennie
629 TCA w surowicy – ilościowo 50,00 Surowica 1 codziennie
631 Barbiturany w moczu – półilościowo 60,00 Mocz 1 codziennie
699 Metamfetamina w moczu 10,00 Mocz 1 codziennie
600 Amfetamina/Met – półilościowo w moczu 60,00 Mocz 1 codziennie
627 Ecstasy w moczu – test jakościowy 10,00 Mocz 1 codziennie
599 THC – półilościowo w moczu 55,00 Mocz 1 codziennie
8613 Alkohol etylowy po rozcieńczeniu 35,00 Osocze 1 codziennie
598 Opiaty – półilościowo w moczu 55,00 mocz 1 codziennie

  * – w przypadku konieczności wykonania rozcieńczenia należy skonsultować z pacjentem wykonanie drugiego oznaczenia po rozcieńczeniu na koszt pacjenta

Analityka Ogólna, Badanie Kału
Kod
badania
Nazwa badania Cena
(PLN)
Materiał Czas oczekiwania na wynik (dni) Czas
przyjmowania
materiału
200 Wymaz w kier. Owsicy 10,50 Kał 5 codziennie
201 Mocz – badanie ogólne 6,50 Mocz 1 codziennie
202 Mocz – liczba addisa w DZM* 15,00 Mocz* 1 pon-piątek
203 Płyn mózgowo-rdzeniowy – badanie ogólne 15,50 PMR 1 codziennie
208 Mocz – białko całkowite 5,50 Mocz 1 codziennie
209 Mocz – utrata białka w DZM 5,50 Mocz DZM 1 codziennie
210 Mocz – glukoza 5,50 Mocz 1 codziennie
211 Mocz – ciała ketonowe 5,50 Mocz 1 codziennie
212 Mocz – ciężar właściwy 2,00 Mocz 1 codziennie
213 Mocz – wałeczki erytrocytarne 20,00 Mocz 1 pon-piątek
217 Mocz – glukoza, ciała ketonowe 5,00 Mocz 1 codziennie
206 Kał – badanie parazytologiczne 10,00 Kał 5 codziennie
207 Kał – resztki pokarmowe 9,50 Kał 1 pon-piątek
215 Kał – krew utajona 12,00 Kał 1 codziennie
218 Kał – Lamblie 20,00 Kał 1 codziennie
219 Kał – badanie ogólne 10,50 Kał 1 pon-piątek
802 Test ciążowy 10,50 Mocz 1 codziennie

 
* – badanie należy wykonać w dobowej zbiórce moczu po dodaniu do naczynia szczypty tymolu (tymol odbiera się w pr. laboratoryjnej)

Powyższy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego. Służy on jedynie do wyliczenia szacunkowych kosztów wykonywanych badań.