Cennik świadczeń zdrowotnych

Biochemia Kliniczna
Kod badania Nazwa badania Cena
(PLN)
Materiał Czas przyjmowania materiału
001 Glukoza 4,50 Surowica codziennie
002 Test tolerancji glukozy 3-pkt 75g 13,50 Surowica codziennie
003 Test tolerancji glukozy 2-pkt 50g 9,00 Surowica codziennie
055 Test tolerancji glukozy 2-pkt 75g 9,00 Surowica codziennie
004 Mocznik 4,50 Surowica codziennie
005 Kreatynina 4,50 Surowica codziennie
006 Białko całkowite 4,50 Surowica codziennie
007 Albuminy 4,50 Surowica codziennie
008 Kwas moczowy 4,50 Surowica codziennie
009 Cholesterol całkowity 4,50 Surowica codziennie
010 Chorestelol HDL 6,50 Surowica codziennie
012 Trójglicerydy 5,50 Surowica codziennie
054 Lipidogram 20,00 Surowica codziennie
013 Bilirubina całkowita 4,50 Surowica codziennie
014 Bilirubina bezpośrednia 5,50 Surowica codziennie
015 ALAT 4,50 Surowica codziennie
016 ASPAT 4,50 Surowica codziennie
017 Amylaza 5,50 Surowica codziennie
018 Amylaza w moczu 5,50 Mocz codziennie
019 Fosfataza zasadowa 4,50 Surowica codziennie
020 GGTP 5,50 Surowica codziennie
021 CK 5,50 Surowica codziennie
022 CK-MB 6,50 Surowica codziennie
023 Magnez 4,50 Surowica codziennie
024 Wapń całkowity 4,50 Surowica codziennie
025 Fosfor nieogrganiczny 4,50 Surowica codziennie
026 Chlorki 5,50 Surowica codziennie
027 Wapń zjonizowany 4,50 Surowica codziennie
028 LDH 4,50 Surowica codziennie
031 Żelazo 5,50 Surowica codziennie
032 CRP 9,00 Surowica codziennie
033 TIBC 10,50 Surowica codziennie
034 Sód 4,50 Surowica codziennie
035 Potas 4,50 Surowica codziennie
038 Klirens kreatynina (kreatynina w DZM i surowicy) 9,00 Surowica i mocz pon-piątek
039 Stosunek Ca do Krea w moczu* 9,00 Mocz* pon-piątek
040 Fosfor w DZM** 4,50 Mocz** pon-piątek
041 Kreatynina w DZM 4,50 Mocz pon-piątek
042 Kreatynina w moczu porannym 4,50 Mocz pon-piątek
043 Magnez w DZM 4,50 Mocz pon-piątek
044 Mocznik w DZM 4,50 Mocz pon-piątek
045 Sód w DZM 4,50 Mocz pon-piątek
046 Sód w moczu porannym 4,50 Mocz pon-piątek
047 Wapń w DZM** 4,50 Mocz** pon-piątek
048 Potas w DZM 4,50 Mocz pon-piątek
049 Kwas moczowy w DZM 4,50 Mocz pon-piątek
050 Badanie biochemiczne pynu z jam ciała 27,00 Płyn codziennie
051 Parametry krytyczne – panel 1 25,00 Krew tętnicza codziennie
052 Parametry krytyczne – panel 2 25,00 Krew włośniczkowa codziennie
057 Potas w moczu porannym 4,50 Mocz codziennie
060 ASO – ilościowo 10,00 Surowica codziennie
061 Amoniak 35,00 Surowica codziennie
330 Lipaza 20,00 Surowica codziennie
436 Czynnik reumatoidalny RF 10,00 Surowica codziennie

* – badanie należy wykonać z drugiego porannego oddania moczu
** – badanie należy wykonać w dobowej zbiórce moczu po dodaniu do naczynia 10ml 6N/HCL
(HCL odbieramy w pr. laboratoryjnej)

Hematologia
Kod
badania
Nazwa badania Cena
(PLN)
Materiał Czas
przyjmowania
materiału
101 Morfologia 26 parametrów 8,00 Krew EDTA codziennie
102 Morfologia 10 parametrów 4,00 Krew EDTA codziennie
104 Rozmaz krwi obwodowej 10,00 Krew EDTA codziennie
105 Mielogram 180,00 Szpik pon-piątek
111 Płytki krwi 8,50 Krew EDTA codziennie
112 Oporność osmotyczna erytrocytów 20,00 metoda bezpośrednia pon-piątek
114 Retikulocyty 18,50 Krew EDTA pon-piątek
115 Eozynofilia bezwzgldna 7,50 Krew EDTA pon-piątek
116 Hematokryt 5,50 Krew EDTA pon-piątek
117 Odczyn Biernackiego OB 4,00 Krew cytryniana codziennie do godz 10.00
119 Płytki krwi – cytrynian 10,00 Krew cytryniana codziennie
120 Płytki krwi 10,00 metoda bezpośrednia pon-piątek do godz 10.00
204 Płyn mózgowo-rdzeniowy – cytomorfologia 100,00 PMR pon-piątek
205 Płyn z jam ciała – cytomorfologia 100,00 PMR pon-piątek

Koagulologia
Kod
badania
Nazwa badania Cena
(PLN)
Materiał Czas
przyjmowania
materiału
106 Czas i wskaźnik protromboinowy PT 5,50 Osocze cytrynianowe codziennie
107 Czas koalinowo-kefalinowy APTT 5,50 Osocze cytrynianowe codziennie
108 Fibrynogen 8,00 Osocze cytrynianowe codziennie
109 Antytrombina III 65,00 Osocze cytrynianowe codziennie
323 D-Dimery* 35,00 Osocze cytrynianowe codziennie

  * – w przypadku konieczności wykonania rozcieńczenia należy skonsultować z pacjentem wykonanie drugiego oznaczenia po rozcieńczeniu na koszt pacjenta


Białka
Kod
badania
Nazwa badania Cena
(PLN)
Materiał Czas
przyjmowania
materiału
708 Komórki LE 14,00 Surowica pon-piątek
711 Elektroforeza moczu 25,00 DZM pon-piątek
716 Elektroforeza surowicy 20,00 Surowica pon-piątek
712 Białko monoklonalne w moczu (Bence-Jonesa)***
Białko całk. moczu 5,50 Mocz DZM pon-piątek
Elektroforeza białek moczu
(z zageszczeniem moczu)
40,00 Mocz DZM pon-piątek
Immunofiksacja białek moczu 254,50 Mocz DZM pon-piątek
715 Białko monoklonalne w surowicy****
Białko całk. surowicy 4,00 Surowica pon-piątek
Elektroforeza białek surowicy 12,00 Surowica pon-piątek
Immunofiksacja białek surowicy 254,50 Surowica pon-piątek

  *** – koszt badania zależy od obecności lub braku białka monoklonalnego w moczu
**** – cena zależna od potrzeb diagnostycznych


Immunodiagnostyka
Kod
badania
Nazwa badania Cena
(PLN)
Materiał Czas
przyjmowania
materiału
301 TSH III Generacja* 14,00 Surowica codziennie
302 FT 3 15,00 Surowica codziennie
303 FT 4 15,00 Surowica codziennie
304 FSH 20,00 Surowica codziennie
305 LH 23,00 Surowica codziennie
306 Estradiol 21,00 Surowica codziennie
307 Prolaktyna* 19,00 Surowica codziennie
308 Progesteron 23,00 Surowica codziennie
309 Testosteron 28,00 Surowica codziennie
310 Beta-HCG* 20,00 Surowica codziennie
311 PSA całkowite* 18,00 Surowica codziennie
312 PSA wolny* 25,00 Surowica codziennie
313 CEA* 28,00 Surowica codziennie
314 AFP* 33,00 Surowica codziennie
315 Ca 125* 28,00 Surowica codziennie
316 Ca 19-9* 38,00 Surowica codziennie
317 Ca 15-3* 30,00 Surowica codziennie
318 Interleukina 6 55,00 Surowica codziennie
319 Karbamazepina 35,00 Surowica codziennie
320 Kwas walproinowy 40,00 Surowica codziennie
336 Troponina Ths 20,00 Osocze heparynowe codziennie
322 Digoksyna 30,00 Surowica codziennie
324 Ferrytyna 25,00 Surowica codziennie
325 Anty TPO 32,00 Surowica codziennie
327 PTH intact 32,00 Osocze EDTA codziennie
329 Prolaktyna po metoklopramidzie 19,00 Surowica codziennie
340 NT pro BNP 50,00 Osocze heparynowe codziennie
333 Procalcytonina PCT 69,00 Surowica codziennie
335 Witamina D całkowita 42,00 Surowica codziennie
334 Witamina B12 35,00 Surowica codziennie
337 HE4 60,00 Surowica codziennie
341 anty TG 35,00 Surowica codziennie
342 Kwas foliowy 30,00 Surowica codziennie
344 Kortyzol w surowicy 30,00 Surowica codziennie
343 ROMA (CA 125+HE4+Algorytm oceny ryzyka) 88,00 Surowica codziennie
501 IgE całkowite 15,00 Surowica pon-piątek
11100 Neuronalny profil paranowotworowy 110,00 Surowica codziennie

  * – w przypadku konieczności wykonania rozcieńczenia należy skonsultować z pacjentem wykonanie drugiego oznaczenia po rozcieńczeniu na koszt pacjenta


Wirusologia
Kod
badania
Nazwa badania Cena
(PLN)
Materiał Czas
przyjmowania
materiału
401 HBs antygen 8,50 Surowica codziennie
402 HIV** 35,00 Surowica codziennie
409 Syphilis 12,00 Surowica codziennie
403 Anty HCV 28,00 Surowica codziennie
404 Anty HBs 22,00 Surowica codziennie
410 Test potwierdzenia HBs* 100,00 Surowica codziennie

  * – test potwierdzenia HBs wykonywany jest w przypadku gdy wynik HBs antygen jest dodatni lub wątpliwy
** – w przypadku dodatniego wyniku HIV surowica jest wysyłana do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie celem wykonania testu potwierdzenia HIV


Toksykologia i Monitorowanie leków
Kod
badania
Nazwa badania Cena
(PLN)
Materiał Czas
przyjmowania
materiału
601 Benzodiazepiny w moczu – test jakościowy 10,00 Mocz codziennie
602 Kokaina w moczu – test jakościowy 10,00 Mocz codziennie
603 Amfetamina w moczu – test jakościowy 10,00 Mocz codziennie
604 Opiaty – morfina w moczu – test jakościowy 10,00 Mocz codziennie
605 Barbiturany w moczu – test jakościowy 10,00 Mocz codziennie
606 THC w moczu – test jakościowy 10,00 Mocz codziennie
607 TCA w moczu – test jakościowy 10,00 Mocz codziennie
608 PCP w moczu – test jakościowy 10,00 Mocz codziennie
609 MTD (metadon) w moczu – test jakościowy 10,00 Mocz codziennie
610 Fenotiazyny 10,00 Mocz codziennie
612 Acetaminofen w surowicy 60,00 Surowica codziennie
613 Alkohol etylowy* 35,00 Osocze codziennie
620 Osmolalność moczu 15,00 Mocz codziennie
621 Osmolalność surowicy 15,00 Surowica codziennie
622 Pochodne hemoglobiny – ilościowo
(MetHb, COHb)
40,00 Krew tetnicza włośniczkowa codziennie
628 Benzodiazepiny w moczu – półilościowo 55,00 Mocz codziennie
631 Barbiturany w moczu – półilościowo 60,00 Mocz codziennie
699 Metamfetamina w moczu 10,00 Mocz codziennie
600 Amfetamina/Met – półilościowo w moczu 60,00 Mocz codziennie
627 Ecstasy w moczu – test jakościowy 10,00 Mocz codziennie
599 THC – półilościowo w moczu 55,00 Mocz codziennie
8613 Alkohol etylowy po rozcieńczeniu 35,00 Osocze codziennie
598 Opiaty – półilościowo w moczu 55,00 mocz codziennie
634 Kokaina w moczu – półilościowo 50,00 mocz codziennie

  * – w przypadku konieczności wykonania rozcieńczenia należy skonsultować z pacjentem wykonanie drugiego oznaczenia po rozcieńczeniu na koszt pacjenta


Analityka Ogólna, Badanie Kału
Kod
badania
Nazwa badania Cena
(PLN)
Materiał Czas
przyjmowania
materiału
200 Wymaz w kier. Owsicy 10,50 Kał codziennie
201 Mocz – badanie ogólne 6,50 Mocz codziennie
202 Mocz – liczba addisa w DZM 15,00 Mocz* pon-piątek
203 Płyn mózgowo-rdzeniowy – badanie ogólne 15,50 PMR codziennie
208 Mocz – białko całkowite 5,50 Mocz codziennie
209 Mocz – utrata białka w DZM 5,50 Mocz DZM codziennie
210 Mocz – glukoza 5,50 Mocz codziennie
211 Mocz – ciała ketonowe 5,50 Mocz codziennie
212 Mocz – ciężar właściwy 2,00 Mocz codziennie
213 Mocz – wałeczki erytrocytarne 20,00 Mocz pon-piątek
217 Mocz – glukoza, ciała ketonowe 5,00 Mocz codziennie
206 Kał – badanie parazytologiczne 10,00 Kał codziennie
207 Kał – resztki pokarmowe 9,50 Kał pon-piątek
215 Kał – krew utajona 12,00 Kał codziennie
218 Kał – Lamblie 20,00 Kał codziennie
219 Kał – badanie ogólne 10,50 Kał pon-piątek
802 Test ciążowy 10,00 Mocz codziennie

Powyższy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego. Służy on jedynie do wyliczenia szacunkowych kosztów wykonywanych badań.