Dział Diagnostyki Obrazowej

Pracownia Medycyny Nuklearnej

Dział Diagnostyki Laboratoryjnej

Centralna Pracownia USG

Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

Centralna Pracownia Endoskopii