Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

Witamy
Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (http://www.mswia.gov.pl/bip/03a_fr.html) jednostki administracji publicznej, instytucje oraz określone firmy muszą posiadać internetowy Biuletyn Informacji Publicznej. System ten ma zawierać wymienione w ustawie informacje do których będą mieć dostęp wszyscy zainteresowani.