Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

Przetargi - Konkurs Ofert

dodano: 2019-06-14
KONKURS OFERT w zakresie udzielania świadczeń medycznych polegających na wykonywaniu opisów badań tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego w oparciu o teleradiologię dla pacjentów Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie z siedzibą: ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, tel.(0 14) 631 50 00, fax.(0 14) 621 25 81 na podstawie art. 26, art.27 Ustawy z 15 kwietnia 2011 roku. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r., poz. 2190) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.) ogłasza KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH ORAZ ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT 1. A) Przedmiot konkursu obejmuje: udzielanie świadczeń medycznych polegających na wykonywaniu opisów badań tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego w oparciu o teleradiologię dla pacjentów Szpitala Wojewódzkiego im (...więcej...)

dodano: 2019-04-09
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie w warunkach ambulatoryjnych oraz w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy.
Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie z siedzibą: ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, tel.(0 14) 631 50 00, fax.(0 14) 621 25 81 na podstawie art. 26, art.27 Ustawy z 15 kwietnia 2011 roku. o działalności leczniczej (Dz .U .z 2017r., poz. 1938) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2016r., poz.1793 z późn. zm.) ogłasza KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ORAZ ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT 1. A) Przedmiot konkursu obejmuje: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Szpitalu Wojewódzkim im (...więcej...)

dodano: 2019-01-24
KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w ramach programu pilotażowego w Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP) w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia
Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie z siedzibą: ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, tel.(0 14) 631 50 00, fax.(0 14) 621 25 81 na podstawie art. 26, art.27 Ustawy z 15 kwietnia 2011 roku. o działalności leczniczej (Dz .U .z 2018r., poz. 2190) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2016r., poz.1793 z późn. zm.) ogłasza KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ORAZ ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT 1. A) Przedmiot konkursu obejmuje: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach programu pilotażowego w Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP) w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zakres rzeczowy określony został w załączniku nr 1 do oferty. B) Umowa zawarta będzie na czas określony od 01.02.2019r (...więcej...)

dodano: 2018-12-11
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w systemie dyżurowym polegających na wykonywaniu zabiegów koronarografii i koronaroplastyki u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca oraz zabiegów angioplastyki naczyń obwodowych w Pracowni Angiokardiogra
Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie z siedzibą: ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, tel.(0 14) 631 50 00, fax.(0 14) 621 25 81 na podstawie art. 26, art.27 Ustawy z 15 kwietnia 2011 roku. o działalności leczniczej (Dz .U. z 2018r., poz. 2190) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2016r., poz.1793 z późn. zm.) ogłasza KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ORAZ ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT 1. A) Przedmiot konkursu obejmuje: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w systemie dyżurowym polegających na wykonywaniu zabiegów koronarografii i koronaroplastyki u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca oraz zabiegów angioplastyki naczyń obwodowych w Pracowni Angiokardiografii Szpitala Wojewódzkiego im (...więcej...)

dodano: 2017-12-12
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych dla pacjentów Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie z siedzibą: ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, tel.(0 14) 631 50 00, fax.(0 14) 621 25 81 na podstawie art. 26, art.27 Ustawy z 15 kwietnia 2011 roku. o działalności leczniczej (Dz .U .z 2016r., poz. 1638) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2016r., poz.1793 z późn. zm.) ogłasza KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ORAZ ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT 1. A) Przedmiot konkursu obejmuje: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych dla pacjentów Szpitala Wojewódzkiego im (...więcej...)

dodano: 2017-12-07
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania litotrypsji zewnątrzustrojowej ESWL
Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie z siedzibą: ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, tel.(0 14) 631 50 00, fax.(0 14) 621 25 81 na podstawie art. 26, art.27 Ustawy z 15 kwietnia 2011 roku. o działalności leczniczej (Dz .U .z 2017r., poz. 1938) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2016r., poz.1793 z późn. zm.) ogłasza KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ORAZ ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT 1. A) Przedmiot konkursu obejmuje: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania litotrypsji zewnątrzustrojowej ESWL B) Umowa zawarta będzie na czas określony od 01.01.2018r (...więcej...)

dodano: 2017-12-05
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w systemie dyżurowym polegających na wykonywaniu zabiegów koronarografii i koronaroplastyki u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca oraz zabiegów angioplastyki naczyń obwodowych w Pracowni Angiokardiografii Szpitala Woje
Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie z siedzibą: ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, tel.(0 14) 631 50 00, fax.(0 14) 621 25 81 na podstawie art. 26, art.27 Ustawy z 15 kwietnia 2011 roku. o działalności leczniczej (Dz .U .z 2017r., poz. 1938) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2016r., poz.1793 z późn. zm.) ogłasza KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ORAZ ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT 1. A) Przedmiot konkursu obejmuje: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w systemie dyżurowym polegających na wykonywaniu zabiegów koronarografii i koronaroplastyki u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca oraz zabiegów angioplastyki naczyń obwodowych w Pracowni Angiokardiografii Szpitala Wojewódzkiego im (...więcej...)

dodano: 2017-11-08
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań ultrasonograficznych dla pacjentów Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.
Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie z siedzibą: ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, tel.(0 14) 631 50 00, fax.(0 14) 621 25 81 na podstawie art. 26, art.27 Ustawy z 15 kwietnia 2011 roku. o działalności leczniczej (Dz .U .z 2017r., poz. 1938) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2016r., poz.1793 z późn. zm.) ogłasza KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ORAZ ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT 1. A) Przedmiot konkursu obejmuje: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań ultrasonograficznych dla pacjentów Szpitala Wojewódzkiego im (...więcej...)

dodano: 2017-09-15
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wyjazdowej opieki pielęgniarskiej dla pacjentów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.
Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie z siedzibą: ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, tel. (0 14) 631 50 00, fax.(0 14) 621 25 81 na podstawie art. 26, art.27 Ustawy z 15 kwietnia 2011 roku. o działalności leczniczej (Dz .U .z 2016r., poz. 1638) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2016r., poz.1793 z późn. zm.) ogłasza KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ORAZ ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT 1. A) Przedmiot konkursu obejmuje: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wyjazdowej opieki pielęgniarskiej dla pacjentów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej Szpitala Wojewódzkiego im (...więcej...)

dodano: 2017-07-05
KONKURS OFERT na udzielanie świadczeń medycznych polegających na wykonywaniu opisów badań tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego w oparciu o teleradiologię dla pacjentów Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie z siedzibą: ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, tel.(0 14) 631 50 00, fax.(0 14) 621 25 81 na podstawie art. 26, art.27 Ustawy z 15 kwietnia 2011 roku. o działalności leczniczej (Dz .U .z 2016r., poz. 1638) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2016r., poz.1793 z późn. zm.) ogłasza KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH ORAZ ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT 1. A) Przedmiot konkursu obejmuje: udzielanie świadczeń medycznych polegających na wykonywaniu opisów badań tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego w oparciu o teleradiologię dla pacjentów Szpitala Wojewódzkiego im (...więcej...)

dodano: 2017-06-21
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych polegających na wykonywaniu opisów badań tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego w oparciu o teleradiologię dla pacjentów Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie z siedzibą: ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, tel.(0 14) 631 50 00, fax.(0 14) 621 25 81 na podstawie art. 26, art.27 Ustawy z 15 kwietnia 2011 roku. o działalności leczniczej (Dz .U .z 2016r., poz. 1638) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2016r., poz.1793 z późn. zm.) ogłasza KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH ORAZ ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT 1. A) Przedmiot konkursu obejmuje: udzielanie świadczeń medycznych polegających na wykonywaniu opisów badań tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego w oparciu o teleradiologię dla pacjentów Szpitala Wojewódzkiego im (...więcej...)

dodano: 2017-01-20
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w systemie dyżurowym polegających na wykonywaniu zabiegów koronarografii i koronaroplastyki u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca oraz zabiegów angioplastyki naczyń obwodowych w Pracowni Angiokardiografii Szpitala Woje
Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie z siedzibą: ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, tel. (0 14) 631 50 00, fax.(0 14) 621 25 81 na podstawie art. 26, art.27 Ustawy z 15 kwietnia 2011 roku. o działalności leczniczej (Dz .U .z 2016r., poz. 1638) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2016r., poz.1793 z późn. zm.) ogłasza KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ORAZ ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT 1. A) Przedmiot konkursu obejmuje: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w systemie dyżurowym polegających na wykonywaniu zabiegów koronarografii i koronaroplastyki u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca oraz zabiegów angioplastyki naczyń obwodowych w Pracowni Angiokardiografii Szpitala Wojewódzkiego im (...więcej...)

dodano: 2017-01-20
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych dla pacjentów Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie z siedzibą: ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, tel.(0 14) 631 50 00, fax.(0 14) 621 25 81 na podstawie art. 26, art.27 Ustawy z 15 kwietnia 2011 roku. o działalności leczniczej (Dz .U .z 2016r., poz. 1638) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2016r., poz.1793 z późn. zm.) ogłasza KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ORAZ ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT 1. A) Przedmiot konkursu obejmuje: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych dla pacjentów Szpitala Wojewódzkiego im (...więcej...)

dodano: 2016-05-27
Wykonywanie litotrypsji zewnątrzustrojowej ESWL w Oddziale Urologii
OGŁOSZENIE Na podstawie art. 26, art.27 Ustawy z 15 kwietnia 2011 roku. o działalności leczniczej ( Dz .U .z 2015r., poz. 618 z późn.zm.) oraz odpowiednio art.140,art.141, art. 146, ust.1,art.147-150, art.151 ust.1,2 i 4-6, art.152,153, art.154 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2015r., poz. 581 z późn. zm.) 1.Udzielający zamówienia: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, tel (...więcej...)

dodano: 2013-12-24
rozstrzygnięcie
(...więcej...)

dodano: 2013-12-09
Konkurs ofert na wykonanie świadczeń koronarografii i koronaroplastyki w systemie dyżurowym
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE dotyczy wykonywania świadczeń koronarografii i koronaroplastyki w systemie dyżurowym u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca oraz zabiegów angioplastyki naczyń obwodowych w Pracowni Angiokardiografii Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie. I. Przedmiotem konkursu jest wykonywanie procedur medycznych polegających na wykonywaniu zabiegów koronarografii i koronaroplastyki w systemie dyżurowym u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca oraz zabiegów angioplastyki naczyń obwodowych w Pracowni Angiokardiografii Szpitala Wojewódzkiego im (...więcej...)

dodano: 2013-12-03
Konkursu na wykonywanie usług transportu sanitarnego dla pacjentów Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie
OGŁOSZENIE Na podstawie art. 26, art.27 Ustawy z 15 kwietnia 2011 roku. o działalności leczniczej ( Dz .U .z 2011r., Nr 112, poz. 654 ) oraz odpowiednio art. 146, ust.1,art.147-150, art.151 ust.1-5, art.154 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2008r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 1.Udzielający zamówienia: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów tel: 14 6315605 2.Przedmiot konkursu: Wykonywanie usług transportu sanitarnego dla potrzeb Szpitala Wojewódzkiego im (...więcej...)