Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

Art. 4 pkt. 8 spr. nr 219/2013 zakup urządzeń i materiałów potrzebnych do rozbudowy sieci komputerowej wewnętrznej oraz sieci internetowej dla pacjentów Szpitala

Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie zaprasza do składania ofert cenowych. Treść zaproszenia wraz z opisem przedmiotu zamówienia umieszczono w załączniku.
Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pliki do pobrania
Załącznik - 2013-12-13 (0131213132844-zaproszenie.pdf)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2014-01-03
Zamawiający
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 621 25 81
FIRMY.
KTÓRE ZŁOŻYŁY PROPOZYCJĘ CENOWĄ


Nasz znak: SWLOG-271-KS-219-6564/13 Tarnów, 27.12.2013 r

Dotyczy: zakup urządzeń i materiałów potrzebnych do rozbudowy sieci komputerowej wewnętrznej oraz sieci internetowej dla pacjentów Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie”


Zawiadomienie o wyborze oferty

W wyniku dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zostaje zawarta umowa na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych z firmą:
Nazwa (firma) i adres wykonawcy Wartość brutto oferty PLN
ASCOMP S.A. Ul. Grabska 11, 32-005 Niepołomice 17 673,92 zł


Jednocześnie informujemy iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
1. SOFTPROCESS” Sp. z o.o. Mikołajowice 221, 33–121 Bogumiłowice– 17 773,50 zł
2. ASCOMP S.A. Ul. Grabska 11, 32-005 Niepołomice– 17 673,92 zł
3. „SUNTAR” Spółka z o.o., Ul. Boya Żeleńskiego 5 , 33 – 100 TARNÓW – 21 256,86 zł


W załączeniu przesyłamy umowę jednostronnie podpisaną przez Zamawiającego.
Po podpisaniu umowy z Państwa strony, uprzejmie proszę o zwrot jednego egzemplarza w terminie odwrotnym na adres Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Dział Logistyki ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów.

Otrzymują: Adresat
A/aPodpisała: Dyrektor Szpitala Anna Czech