Strona w przygotowaniu
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Administracja
Strona główna
Dodaj ogłoszenie
Wyloguj
Poczta

Przetargi
 Nieograniczony
 Ograniczony
 Konkurs Ofert
 Zapytanie - art. 4
 Wszystkie

119 STAZY AUTOMATYCZNE WIELOKROTNEGO UŻYTKU DO POBIERANIA KRWI w ilości 500 sztuk dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie. Sukcesywna dostawa w okresie 12 miesięcy.

Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie zaprasza do składania ofert cenowych. Treść zaproszenia wraz z opisem przedmiotu zamówienia umieszczono w załączniku. Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pliki do pobrania
Specyfikacja - 2013-07-02 (0130702091238-zaproszenie_stazy.pdf)

Protesty, pytania, odpowiedzi, sprostowania

Rozstrzygnięcie przetargu z dnia 2013-08-22
Zamawiający informuje, że w dniu 08.08.2013 r. zawarł umowę z firmą: PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach, ul. Wiosenna 22, 05-092 Łomianki.